Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 13

Виконання матеріального балансу процесу й розбіжності основних інтегральних параметрів процесу, таких як: витрата сировини, вихід продуктів, а також тих параметрів значень, у точності яких не було сумнівів не більше ніж на 3 %, з параметрами, отриманими при моделюванні, дозволило записати потокову таблицю [11] (таблиця 3.1), що є числовим образом системи технологічних потоків.

Таблиця 3.1 – Потокові данні існуючого режиму роботи ЦГФУ

Назва потоку

Тип

TS, ºС

TT, ºС

G, т/ч

C, кДж/кг·К

r, кДж/кг

CP, кВт/К

H, кВт

1

Кубовий залишок К1

гор

111

104

59,99

3,635

60,57

424

2

Конденсація пару К1

гор

54

54

92,15

274,5

7026

3

Охолодження ЕПФ

гор

54

38

9,81

2,358

6,43

103

гор

38

38

9,81

316,5

862

гор

38

19

9,81

2,916

7,95

151

4

Конденсація пару К2

гор

60

60

153,20

308,8

13140

5

Бутанова фракція

гор

69

42

31,50

2,682

23,46

634

6

Конденсація пару К3

гор

48

48

216,90

301,5

18165

7

Ізобутанова фракція

гор

48

38

23,05

2,609

16,70

167

8

Пентанова фракція

гор

82

19

2,12

2,407

1,42

89

9

Конденсація пару К4

гор

63

63

27,87

314,3

2433

10

Конденсат у Т-28

гор

105

59

38,45

4,190

29,26

1346

11

Вхідна ШФЛВ

хол

20

55

69,80

2,547

49,37

1728

12

Підігрів К1

хол

111

111

175,30

218,5

10640

13

Підігрів К2

хол

109

109

143,10

278,2

11057

14

Підігрів К3

хол

69

69

207,60

314,4

18130

15

Підігрів К4

хол

82

82

25,02

328,8

2285

Отримані результати вимірів температур і витрат технологічних потоків, регламентних даних і результати обчислення матеріального балансу установки дозволили побудувати потокову таблицю, завдяки якій були побудовані складові криві гарячих і холодних технологічних потоків процесу, що діє в цей час, на температурно-энтальпийной діаграмі (рисунок 3.2).

1 – складова крива холодних потоків; 2 – складова крива гарячих потоків; QHmin, QCmin, Qrec – споживча потужність гарячих утиліт, холодних утиліт й потужність рекуперації

Рисунок 3.2 – Складові криві існуючого процесу розділення ШФЛВ на газофракціонуючій установці

Найменша відстань між кривими по осі ординат, температурної осі, показується областю пінча обраної системи технологічних потоків. У нашому випадку на діючій установці пінч показується на температурах: Тгор = 111 °С и Тхол =69 °С. Різниця температур в області пінча дорівнює DТmin = 42 °С. Ця різниця була б мінімальною між теплоносіями в теплообмінному устаткуванні, якби виконувалися умови вертикального теплообміну.