Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 4

При високих навантаженнях на колону (20 т/год і більше) передбачається робота на двох випарниках.

Паровий конденсат, з Т-12 самопливом надходить у сепаратор Е-24, звідки за рахунок перепаду тисків виводиться в колектор конденсату пару.

Схемою передбачається вивід конденсату з Е-24 безпосередньо в збірники Е-18 по окремій лінії.

Для виключення перепаду тиску між Т-12 й Е-24 передбачаються зрівняльні лінії.

Пара ізопентан-пентанової фракції з верху К-4 за рахунок перепаду тисків надходять у міжтрубний простір дефлегматора Т-17, де прохолоджуються й конденсуються за рахунок промислової води, що подається в трубний простір.

Рідка ізопентан-пентанова фракція, що утворилася, самопливом надходить у флегмову ємність Е-5, де відбувається поділ парів і рідини. Частина рідини, що відокремилася, насосами Н-8 подається нагору до К-4 як флегма, а частина приділяється на склад.

Для виключення перепаду тисків між Т-17 й Е-5 передбачаються зрівняльні лінії.

Кубовий продукт К-4, гексанова фракція, за рахунок перепаду тисків надходить у міжтрубний простір послідовно працюючих холодильників Т-14, де прохолоджується промисловою водою, що подається в трубний простір.

Охолоджена гексанова фракція за рахунок перепаду тисків виводиться на склад.

1.5  Екстракція даних

Обстеження теплоенергетичної системи установки показало, що в схемі використаються тільки два рекуперативних теплообмінних апарати, які підігрівають живлення процесу – вхідну фракцію ШФЛВ, що заходить на установку. Спочатку живлення підігрівається в теплообмінному апарату Т-28 при теплообміні з конденсатом бойлерів колон К-1 і К-2. Потім вихідний потік нагрівається до своєї цільової температури в теплообміннику Т-1 кубовим залишком колони К-1.

Теплова потужність, що рекуперується в теплообмінному апарату Т-1, становить значення, рівне 424 кВт, а в теплообміннику Т-28 – значення 1304 кВт. Загальна потужність рекуперації теплової енергії дорівнює 1728 кВт.

Характеристика основних технологічних потоків, що беруть участь у технології поділу широкої фракції легких вуглеводнів на установці ЦГФУ, наведена нижче.

1  Кубовий залишок К-1. Відводиться з низу колони К-1 і подається для поділу до колони К-2. tнач = 111 °С, tкін = 104 °С, G = 59,99 т/год.

2  Конденсація парів К-1. Пари колони К-1 конденсуються у Т-2/1, Т-2/2. Конденсат надходить в Е-1. tконд = 54 °С, G = 92,15 т/год.

3  Охолодження ЕПФ. Етан-пропанова фракція відводиться з Е-1, конденсується й охолоджується у Т-20/1, 2 і Т-21, а потім надходить в Е-7. tнач = 54 °С, tкін = 19 °С, G = 9,81 т/год.

4  Конденсація парів К-2. Пари колони К-2 конденсуються у Т-6/1, Т-6/2. Конденсат відводиться в Е-2. tконд = 60 °С, G = 153,20 т/год.

5  Бутанова фракція. Відводиться з низу колони К-3/1, охолоджується в Т-11/1 і направляється на склад. tнач = 69 °С, tкін = 42 °С, G = 31,50 т/год.

6  Конденсація парів К-3. Пари колони К-3/2 конденсуються в Т-9/1,2,3. Конденсат відводиться в Е-3. tконд = 48 °С, G = 216,90 т/год.

7  Ізобутанова фракція. Відбирається з ємності Е-3, охолоджується в Т-10/1 і відводиться на склад. tнач = 48 °С, tкін = 38 °С, G = 23,05 т/год.

8  Пентанова фракція. Відводиться з низу колони К-4, охолоджується в Т-14/1,2 і направляється на склад. tнач = 82 °С, tкін = 19 °С, G = 2,12 т/год.

9  Конденсат у Т-28. Конденсат пару, що гріє, ректифікаційних колон надходить у Т-28, охолоджується й відводиться в Е-18.

10  Вхідна ШФЛВ. Широка фракція летучих вуглеводнів підігрівається в Т-28 і Т-4 і направляється в колону К-1 для поділу, tнач = 20 °С, tкін = 55 °С, G = 69,80 т/год.

11  Підігрів К-1. Низ колони К-1 підігрівається в Т-1/2 паром, t = 111 °С, G = 175,30 т/год.

12  Підігрів К-2. Низ колони К-2 підігрівається в Т-5/2 паром, t = 109 °С, G = 143,10 т/год.

13  Підігрів К-3. Низ колони К-3 підігрівається в Т-8/1 пором, t = 69 °С, G = 207,60 т/год.

14  Підігрів К-4. Низ колони К-4 підігрівається в Т-12/1,2 пором, t = 82 °С, G = 25,02 т/год.