Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 30

29. Nichele De Carli, Tonon M., Zarrella A. et al. A computational capacity resistance model (CaRM) for vertical ground-coupled heat exchangers / Nichele De Carli, M. Tonon M, A. Zarrella // Renewable Energy, 2009. – № 1. – P. 1-14.

30. Закон України «Про охорону праці». – Діє з 21.11.2002.

31. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – Введен 01.01.76.

32. СНіП 2.04.05-92*. Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование – М.: Стройиздат, 1993.

33. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – Введен 01.01.79.

34. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введен 01.01.89.

35. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничого приміщення – Київ, 2000.

36. ДБН В.2.5-28-2006. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. – Чинний від 01.10.2006.

37. Методичні вказівки з виконання дипломних проектів і робіт бакалавра, фахівця, магістра / А.С. Мочаєв, В.П. Шапорєв, Л.В. Жадан, Л.Ф. Шамша, – Х.; НТУ «ХПІ», 2008 р. – 60 с.

38. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – Введен 01.07.84.

39. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку – Київ, 1999.

40. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. – Введен 01.01.91.

41. ПУЭ-87 Правила устройства электроустановок – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

42. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок – К.: Укрархстрой –информация, 2001.

43. Стеблюк М.І. Цивільна оборона / М.І. Стеблюк – К.: Знання, 2006. – 487 с.

44. Кулаков М.А., Ляпун В.О., Мягкий В.О. та ін. Цивільна оборона / М.А. Кулаков, В.О. Ляпун В.О., В.О. Мягкий [та ін.] – Х.: НТУ «ХПІ», 2005. – 360 с.

Додаток А

Специфікація додаткових теплообмінних апаратів

Project: Cas200

Item: T1

1*CPL30  Horizontal  Crossflow      AISI 316 L  0.80 mm  120pl  13.2/13.4 m2

pdes=5.0 barg   Tdes=100.0/65.0-115.0/70.0 °C  k=1158/960.3 W/(m?*K)

Marg.=20 % Osurf=1 %  Foul.=0.0(1.8)*10-4 m?*K/W  Load=413.4 kW  MTD=32.6 K

Hot Side   Куб К1                                 Cold Side   Подогрев К3

Liquid Cooling                                      Vapourizing

1*60 M   Dp=2.64<100 kPa                   1*59 M   Dp=0.601< kPa

Dp(ch)  1.176 Dp(p) 0.067/0.366            Dp(ch)  0.572 Dp(p) -0.000/0.026

Conn A1 à A2 1/1 250/250 mm Dp(c)=0.444/0.584     Conn B1 à B2 1/1 250.0/250.0 mm Dp(c)=0.444/0.584

v(c/neck/ch)=0.777/0.782/0.426             v(c/neck/ch)=0.0523/0.0521/0.0292

v(ch/neck/c)=0.411/0.754/0.748             v(ch/neck/c)=0.790/1.41/1.41

T (v/l)  P          Q         T (v/l)  P          Q

In 111.0                       Subcooled        69.0     7.94     0.00

Out 104.0                    Subcooled        69.0     7.93     1.00

Twall min/max                                      82.3/105.0

Twall min/max                                               79.9/104.4

Hot side           Cold side         

Liquid                     Liquid  Vapour

In/Out                     In/Out  In/Out

Dens         437.1/453.6             515.9/515.9      19.07/19.05

Sp.Heat     3.695/3.413             2.831/2.831      2.032/2.032

Visc          0.0781/0.0838                     0.113/0.113      0.0088/0.0088

Th.Cond   0.0543/0.0585                     0.0777/0.0777   0.0263/0.0263

Bub. p.                                    69.0

Dew p.                                     69.0

Mol.W.                                    58.13/58.13

Cr.pr.                                       37.97/37.97

Cr.temp.                                  152.0/152.0

Lat.heat                                   312.4/312.4


Project: Cas200

Item: Т2