Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 21

,                                                           (6.3)

.

Після розробки та впровадження пінч – технологій були отримані нові значення гарячих та холодних утиліт, 41,051 МВт та 41,563 МВт відповідно.

Зробимо перерахунок вартостей енергії згідно формул (6.1), (6.2):

,

.

Загальні річні витрати на енергоносії складатимуть:

.

Розрахуємо суму економії за рік:

,                                       (6.4)

грн.

6.3  Розрахунок капітальних витрат підприємства

Склад капітальних вкладень підприємства:

-  витрати на розробку проекту;

-  витрати на придбання теплообмінників;

-  витрати на встановлення теплообмінників;

Для розрахунку капітальних витрат , скористуємося формулою

,                                         (6.5)

де       – вартість теплообмінника (встановлення + придбання);

 – загальна вартість встановлення, постійна 43200 грн.;

 – площа теплообмінника;

 – вартість квадратного метра , що залежить від величини площі:

до 3м2          –   5040 грн.;

3-5м2            –   4500 грн.;

більше 5м2  –   4050 грн.

Данні по необхідним теплообмінникам наведені у таблиці 6.1

Розрахуємо вартість кожного теплообмінника згідно формули (6.5):

грн,

грн,

грн,

грн.

Таблиця 6.1 – Специфікація необхідного устаткування

Назва теплообмінника

Кількість, шт

Площа, м2

Т1

1

13,4

Т2

1

120,0

Т3

1

26,6

Т4

1

14,9

Розрахуємо загальну вартість теплообмінників:

,                                                           (6.6)

.

Капітальні витрати при впровадженні проекту:

.

6.4  Розрахунок річних експлуатаційних витрат

Розрахунок річних витрат при експлуатації системи проводиться по укрупнених нормативах в розрізі наступних складових:

1. Амортизація за 15 % від суми капітальних витрат підприємства:

                                          ,                                          (6.7)

 грн.

2. Витрати на поточний ремонт ЗР – 10 % від загальної вартості обладнання:

,                                                           (6.8)

.

3. Інші витрати  – 5 % від витрат на обладнання:

,                                                           (6.9)

.

Загальна сума річних витрат експлуатації установки:

,                                                          (6.10)

.

6.5  Фінансові результати впровадження системи і її економічна ефективність

Якщо при впровадженні пінч – системи не змінюється об'єм виробництва продукції і її ціна, то вся одержана річна економія витрат (з урахуванням додаткових витрат по експлуатації пінч – системи) призводить до відповідного приросту річної суми балансового прибутку підприємства, що можна розглядати як основний фінансовий результат впровадження системи. Таким чином, річний приріст балансового прибутку підприємства:

,                                                          (6.11)

.

де       – сумарна річна економія витрат за рахунок всіх чинників;

 – річні витрати по експлуатації пінч технологій.

Оскільки балансовий прибуток оподатковується, для підприємства важливішим показником, що відображає результат впровадження пінч – системи, буде річний приріст чистого прибутку:

,                                                          (6.12)

.

де       – податок на прибуток;

 – процентна ставка податку (в даний час складає 25%).

Річний приріст чистого прибутку, як остаточний фінансовий результат впровадження пінч – системи, є річним економічним ефектом від впровадження системи автоматизації хіміко-технологічного процесу.

Основний показник економічної ефективності розробленої пінч - системи – термін окупності капітальних витрат, що показує, за скільки років разові капітальні вкладення окупляться за рахунок щорічного приросту чистого прибутку підприємства:

                                            (6.13)

.