Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 5

Основні технічні дані працюючих у цей час на установці теплообмінних апаратів наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Технічні характеристики теплообмінних апаратів задіяних на ЦГФУ в цей час

Теплообмінник

Гарячий потік

Холодний потік

Tmin

Q, кВт

S, м2

Tвх, °С

Tвих, °С

Tвх, °С

Tвих, °С

Рекуперативні

T4

1

111

104

11

49

55

55

424

212

T28

10

105

59

11

20

49

39

1346

175

Холодильники

Т2/1

2

54

54

ОВ

17

43

11

3513

830

Т2/2

2

54

54

ОВ

17

43

11

3513

830

Т/20/1

3

54

26

ОВ

17

24

9

1116

450

Т/20/2

3

54

45

ОВ

17

36

18

450

Т/21

3

38

18

ОВ

14

17

4

180

Т/24/1

3

32

19

ОВ

17

22

2

102

Т/24/2

3

32

19

ОВ

17

22

2

1116

102

Т6/1

4

60

60

ОВ

17

36

24

6570

860

Т6/2

4

60

60

ОВ

17

36

24

6570

860

Т11/1

5

69

42

ОВ

17

23

25

634

136

Т9/1

6

48

48

ОВ

17

32

16

6055

1355

Т9/2

6

48

48

ОВ

17

39

9

6055

1355

Закінчення таблиці 1.1

Т9/3

6

48

48

ОВ

17

39

9

6055

1355

Т10/1

7

48

38

ОВ

17

36

12

83

309

Т10/2

7

48

38

ОВ

17

36

12

84

309

Т14/1,2

8

82

19

ОВ

17

19

2

89

24

Т17/2

9

63

63

ОВ

17

39

24

2433

1115

Випарник

Т1/2

Пар

12

111

111

10640

480

Т5/2

Пар

13

109

109

11057

344

Т3/2

Пар

14

69

69

18130

212

Т12/1

Пар

15

82

82

1142

112

Т12/2

Пар

15

82

82

1143

112


2  КОРОТКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

2.1  Актуальність застосування і коротка історія виникнення пінч-аналізу

Інтеграція України в світову економіку і європейський вибір народу України, який набув підтримки індустріально розвинених країн, передбачає досягнення рівня життя і енергоефективності економіки країн Європейської Співдружності.

В даний час енергетична і екологічна ситуація в Україні критична, перш за все внаслідок того, що самозабезпечення держави енергоресурсами складає приблизно 37 %, а викиди шкідливих речовин складають 60 мільйонів тон на рік, що включає 20 мільйонів тон емісії в атмосферу [4].