Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 19

Сигнал з термоперетворювачів опору ТСМУ-0288 (позиція 5-1, 8-1, 15-1, 16-1, 17-1, 19-1), що встановлені на трубопроводах подачі суміші, яка надходить до ректифікаційної колони К-2, кубового залишку, що виходить з кип’ятильників кубової рідини, готового продукту та верху колони і одночасно надходять на багатоканальний відеографічний реєстратор МЕТРАН 900 (позиція 1-3) та блок МПК Siemens SIMATIC S7-300 (позиція 1-4), де при розузгоджені виміряного значення з заданим, виробляється регулюючий вплив, який через електропневматичний перетворювач типу ПЕП-95(позиція 5-3, 8-3, 15-3, 16-3, 17-3, 19-3) подається на мембранним виконавчий механізм 25ч30нж (позиція 5-4, 8-4, 15-4, 16-4, 17-4, 19-4). Клапан у першому контурі розташований на трубопроводі подачі кубової рідини до теплообмінника К1, у других двох – на трубопроводі подачі бутану R 600 та конденсату з ємності Е4; у наступних трьох контурах – на трубопроводі подачі бутану після дроселювання, на трубопроводі подачі охолоджувальної води до конденсатора та флегми на зрошення.

5.3.2  Контури контролю температури

Сигнал з термоперетворювача опору ТСМУ-0288 (позиція 4-1, 11-1, 20-1, 26-1), що встановлений на трубопроводі подачі початкової суміші, готових продуктів та вхідної суміші до ємності Е4, надходить до багатоканального відеографічного реєстратора (позиція 1-3) та одночасно подається на блок МПК Siemens SIMATIC S7-300 (позиція 1-4).

5.3.3  Контури контролю витрати

Сигнали з первинних вимірювальних перетворювачів тиску діафрагм ДК6, (позиція 1-1, 7-1, 12-1, 22-1, 24-1, 25-1) встановлених на трубопроводі вхідної суміші, подачі конденсату, на загальному трубопроводі подачі охолоджувальної води, готових продуктів та флегми відповідно надходять у прилади дистанційної передачі показання – диференціальні манометри ДМ-П2 (позиція 1-2, 7-2, 12-2, 22-2, 24-2, 25-2). Далі пневматичний сигнал надходить на багатоканальний відеографічний реєстратор МЕТРАН 900 (позиція 1-3) та блок МПК Siemens SIMATIC S7-300 (позиція 1-4).

5.3.4  Контури регулювання рівня рідини в кубі колони

Для виміру рівня використовуємо рівнемір буйковий пневматичний УБ-П, що встановлений на кубі колони (позиція 9-1). Принцип дії рівнеміра заснований на пневматичній силовій компенсації. Уніфікований пневматичний сигнал з перетворювача приладу (позиція 9-2) надходить на багатоканальний відеографічний реєстратор МЕТРАН 900 (позиція 1-3) та блок МПК Siemens SIMATIC S7-300 (позиція 1-4), де при розузгоджені виміряного значення з заданим, виробляється регулюючий вплив, який через електропневматичний перетворювач типу ПЕП-95 (позиція 9-3) подається на мембранним виконавчий механізм 25ч30нж (позиція 9-4). Клапан установлений на трубопроводі виходу кубової рідини з колони.

5.3.5  Контури контролю й сигналізації рівня в ємностях

Із пневматичних буйкових рівнемірів УБ-П (позиція 2-1, 6-1, 13-1, 18-1, 21-1), встановлених на ємностях вхідної суміші, вхідного конденсату, готових продуктів та збірнику флегми, уніфікований сигнал, з пневматичного перетворювача приладу (позиція 2-2, 6-2, 13-2, 18-2, 21-2), подається на багатоканальний відеографічний реєстратор МЕТРАН 900 (позиція 1-3) та блок МПК Siemens SIMATIC S7-300 (позиція 1-4). Цей прилад при виході рівня за межі встановленого значення формує електричний сигнал.

5.3.6  Контури контролю якості

Інфрачервоні аналізатори типу "Аналіз-3"-0107 (позиція 10-1, 14-1, 23-1), установлені на трубопроводах готових продуктів й кубу колони, вимірюють процентний вміст бутану та ізобутану в рідині, що протікає по них. З вимірювального перетворювача приладу уніфікований сигнал одночасно надходить до відеографічного реєстратора (позиція 1-3) та МПК (позиція 1-4).

5.3.7  Контури дистанційного керування

Дистанційне керування електродвигунами насосів виробляється натисканням на кнопку з фіксацією К-10А (позиція 3-1, 27-1), імпульс із якої надходить на пускач типу ПБР-3А.