Дослідження фурфурилгліцидного етера (ЕФУ) як структуроутворювача ненасичених олігоестерамідів, а також інших ненасичених олігоестерів

Страницы работы

Содержание работы

3.  Експериментальна частина

3.1. Об’єкти та методи дослідження

3.1.1. Об’єкти дослідження

Як об’єкт дослідження використовувався фурфурилгліцидний етер (ЕФУ) як структуроутворювач ненасичених олігоестерамідів (ОЕА) і також інших ненасичених олігоестерів (ПН1), з використанням комплексних онієвих каталізаторів складу R4N+. MeHal-x+1 та різноманітних фотоініціаторів (sarcat  1011, daracur 1173, irgacur 651).

Таблиця 3.1  Характеристика вихідних сполук

Вихідні матеріали

Нормативна документація

Основні показники

1

2

3

Эпіхлоргидрин

ТУ 6 – 09 – 4225

Зміст основної речовини - не менш 98,0 %.

Температура кипіння -114 -117 °С.

Густина – 1,180 г/см3.

Показник заломлення - 1,438.

Фурфуріловый спирт

ТУ 6 – 09 – 4159

Зміст основної речовини - не менш 98,0 %.

Температура кипіння - 171°С.

Густина - 1,132 г/см3.

Показник заломлення - 1,486.

Пентаерітрит

Зміст основної речовини - не менш 98,0 %,                         

ММ – 136,15 г/моль.

Температура плавління - 262°С

1

2

3

Малеїновий ангідрид

ТУ 10 – 0402 – 82 – 91

Зміст основної речовини  - 97 %.

ММ – 98,06 г/моль.

Температура плавління - 54°С

Густина при 20 ˚С – 0.934 г/см3

Фталевий ангідрид

Зміст основної речовини  - 97 %.

ММ – 148,12 г/моль.

Температура плавління – 131,6°С

Густина при 20 ˚С – 1,527 г/см3

e- капролактам

Зміст основної речовини  - 98 %.

ММ – 113,16 г/моль.

Температура плавління – 70 °С

Густина при 70 ˚С – 1,02 г/см3

Толуол нафтовий

ДСТУ 14710 – 95

Густина при 20 ˚С – 0,866 г/см3.

Межі перегонки: 98 % об'єму переганяється в межах - 0,6 °С

ЕФУ синтезували самостійно по раніш відомій методиці [10 ].

Синтез проводили тригорлій колбі, яка устаткована мешалкою, термометром та воронкою (для загрузки їдкого натра). До 185 г (2 моля) епіхлоргідріна та 98,1 г (1моль) фурфурилового спирту в 200 мл толуола напротязі 2,5 годин прибавляли при кімнатній температурі та ретельному перемішуванні 45 г їдкого натра у вигляді 50%-ого розчину. Масу нагрівали 3 години при 70°С, після чого осад кухонної солі відфільтровували, фільтрат промивали водою, висушивали та піддавали вакуумній розгонці при 4-5 мм.рт ст.

Отримали 75,5 г (49%) ЕФУ з чистотою 96% та 17,6 (14%) дифурфурилового етеру. Очищення проводили двократною розгонкою. Ступінь чистоти ЕФУ визначали по епоксидному числу та коефіцієнту рефракції.

Модельні олігоестераміди синтезували самостійно по методиці [21 ]. Склад модельних ОЕА наведен у таблиці 3.2 

Таблиця 3.2   Склад ОЕА та співввідношення компонентів в мольних долях

Найменування

Компонентів

№ композиції

2

3

4  

пентаеритрит

1

1

1

1

Малеїновий

Ангідрид

0,5

1

2,5

2

Фталевий

Ангідрид

2,5

2

0,5

---

Адіпинова

Кислота

---

---

---

1

e-капролактам

3

3                        

3  

3

Молекулярна

Маса,г/моль

894

869

794

817

Кислотне число,мгКОН/г

187,5

192,5

211,38

204,5

Реакція йшла по схемі :

Синез відбувався в тригорлій колбі, яка устаткована мешалкою та термометром. Завантаження ангідридів, пентаеритриту та капролактаму відбувалася одночасно. Синтез проходив азеотропним методом. Температура поступово підіймалась до 140°С. Контроль відбувався по кислотному числу, для кожної моделі воно приблизно приймало теоретичне значення (див.табл.3.2). ОЕА представляють з себе в’язкі, темні продукти, сухий залишок для всіх моделей приблизно однаковий та дорівнює не менш 98%.

Для фототужавіння використовувались фотоініціатори sarcat 1011, daracur 1173 та irgacur 651.

Sarcat 1011- змішаний триарилсульфонійгексафторфосфат, використовується як ефективний фотоініціатор УФ- полімеризації катіонного типу. Він може змішуватись з циклоаліфатичними епоксіолігомерами, а також з гідроксіфункціональними олігомерами. Sarcat 1011- це розчин, що вміщує в собі карбонат пропілену, який встроюється в сітку полімеру і використовується як активний розчинник. Рекомендована кількість в композиції 3-4%(мас.).

Типові властивості  Sarcat 1011:

Зовнішний вигляд                                        прозора жовта рідина

Вміст води, %                                                            < 0,5

Вміст пропіленкарбонату, %                                      50

Температура спалаху, °С                                          > 100

Пік УФ-поглинання, нм                                             250-350

Хімічна структура :       

     

Похожие материалы

Информация о работе