Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 7

Дисперговані «худі пасти» внаслідок недостатньої кількості плівкотвірного для формування досить товстих адсорбційних шарів нестабільні, протягом нетривалого часу пігменти в них флокулюють. Тому для запобігання небажаних явищ слідом за диспергуванням у розведених лаках уводять в «худі пасти» відсутню кількість плівкотвірного, щоб довести концентрацію пігментної пасти до ООКП. Ця додаткова кількість стабілізує матеріал, тому що система приходить до нової адсорбційної рівноваги за рахунок підвищення товщини прошарків між пігментними частками. Так як для диспергування використалися розведені розчинником лаки, то для збереження складу кінцевої емалі при стабілізації застосовують високов'язкі лаки з підвищеним змістом  (55-60 %) нелетких речовин.

Недоліком методу «худих паст» є можливість повторної агрегації через високу концентрацію пігментних часток і наявність тонких прошарків між цими частками. Цей недолік спричиняє швидке старіння пігментних паст.

Переваги методу «худих паст»:

1) збільшення продуктивності диспергуючого устаткування за рахунок правильного вибору співвідношення плівкотвірного і пігменту й концентрації плівкотвірного;

2) підвищення ступеня дисперсності пігментних часток за рахунок реологічних властивостей оброблюючого матеріалу ;

3) скорочення витрати електроенергії за рахунок збільшення знімання готового лакофарбового матеріалу з одиниці об'єму диспергуючого устаткування; [4]

1.4 Існуючі схеми одержання емалей. Процеси, що протікають при постановці  емалі не «тип»

Процес одержання наповнених плівкотвірних складається з наступних стадій:

1) виготовлення замісу пігментів з наповнювачем та плівкотвірним;

2) диспергування пігменту в плівкотвірному;

3) постановка емалі «на тип».

Залежно від вимог, пропонованих до властивостей емалей та фарб, якості використовуваної сировини, масштабу виробництва і його технічного рівня зас-тосовують  періодичний дрібносерійний, напівбезперервний або безперервний потоковий способи виробництва. Розрізняють три способи уведення пігментів у плівкотвірні системи: багатопігментний спосіб, однопігментний спосіб і комбінований спосіб.

Однопігментний спосіб, при якому із плівкотвірною системою або частиною її змішують і диспергують тільки один пігмент або пігмент із наповнювачем. У цьому випадку можна створити оптимальні фізико-хімічні та гідродинамічні умови для диспергування даного пігменту. При потоковому виробництві усуваються втрати та простої на зачищення і промивання устаткування. Білі однопігментні пасти є базовими для подальшого виготовлення білих і кольорових емалей додаванням у них відсутньої кількості плівкотвірного і колірних паст, виготовлених так само однопігментним способом.

На практиці часто використовують комбінований спосіб уведення пігментів. Базові однопігментні пасти виготовляють безперервним потоковим способом. Колірні пасти та інші напівфабрикати виготовляють малими серіями на періодично працюючому устаткуванні. Отримані легкодиспергуючі пасти сполучають із базовими емалями на останній стадії потокового виробництва або безпосередньо в споживачів.  

Багатопігментний спосіб, при якому всі вхідні до складу композиції пігменти та наповнювачі одночасно змішують, і підлягають диспергуванню, що може тривати добу й більше, вимагає великої витрати енергії і не дозволяє одержати дисперсність вище 5мкм.

При періодичному способі диспергування відбувається в кульових млинах, поставлення «на тип» у змішувачах, постачених пропелерною мішалкою. Заміс пігменту та плівкотвірного відбувається безпосередньо в кульовому млині. Процес диспергування здійснюється до необхідного ступеня дисперсності (для більшості ЛКМ це лежить у межах від 20 до 45 по «Клину») і після цього пігментна суспензія надходить у змішувач постановки «на тип», куди уводиться: додаткова кількість плівкотвірного для доведення рецептури емалі відповідно до ООКП; сикатив, додаткова кількість розчинника, колірні пасти та інші спеціальні добавки.

Звичайний обсяг змішувачів коливається від 6 до 20м3. Після уведення кожної добавки необхідно ретельне перемішування протягом 2 годин.