Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 15

овідати вимогам і нормам, зазначеним у

таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Технічна х

рактеристика емалі ПФ-115

і

о

о

ольору

Наймену ання показника, одиниці виміруНорма для емалі по ДСТ 6465-76, сорт 1Показники д слідної емалі1231. Колір плівкиповинен перебувати в межах відхиле

, установленими контрольни и зразками кольораперебуває в межах відхилень, установленими контрольними зразками кольора2. Зовнішній вигляд плів ипісля висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшаровування, зморшок і сторонніх вклю

нь поверхняпісля

ис

ха

я емаль утворює гладку, однорідну, без розшаровув

ня, зм

шо

і сторонніх включень поверхню3. Бл

к плів

,

154. Умовна в'язкіст

п

З

46 при t ( 20±5) °С, с

80-120

99

5.

Ма

ва частка нелетких речовин, %

62- 68

62

Прод

жен

 таб

ці 4.1

1236. Ступі

ь перетиру, мкм, не біл ше25257. Покривніс ь висушеної плівки, г/м

не

бі

е

10

55,58. Час висихання при t

( 20±2)°С ч, не б

ь

,

до ступеня 1

до ступеня 3

12

24

12

4

.

астичність плівки при вигині, мм, не більше

1

110. Міцність п

ки п

удар

по приладу У-1, см, не менше

40

4

.

вердість плівки по маятниковому приладу, умов. од., не менше

0,25

0,25

.

г

ія плівки, бали, не більше

1

113. Стійкість покриття до статичного впливу води при

менше

2

214. Стій

с

ь

п

риття до статичного впливу 0,5% розчину мийного засобу, хв., не менше

15

1

до

ення таблиці 4.1

12315. Стійк сть покриття до статичного вплив трансформаторної оливи, ч., не

е

24

2416. Здатність покриття шліфуватисяпісля  шліфування рівна поверхняп сля  шліфування рівна поверхня

При виробництві емалі ПФ-115 білого кольору з стосовується наступна сиров на:

1) Лак ПФ-060 ТУ 60-612-76, зм. №9;

2) Водна паста дио сида титану Р-О2 ДСТ 9808-84;

3) Оміакарб 2-КА «ИМПОРТ»

4) Теллаз-15 «ИМПОРТ» ;

5) Уайт-спирит ДСТ 313

зм. № 91.Колір л у по йодометричній шкалі, мгІ2/100cм³: І сор

-78, зм.№1÷4;

6) Сикат

в «ОктаХім»- 1.2.3, ТУУ 24.3.-13395997

001-2

 

1

а

иця 4.2 -

ар ктеристика ихідної

сировини

Найменування матеріалуНайменування показника, диниці виміруНорма123Лак ПФ-060

ТУ

-10

612

вження таблиці 4.2

1233.Чистота лаку:   І сорт

ІІ сорт без механічних домішокд

ускаєть

наявність механічних включень, не бі

ше 1

рапок 4. Умовна в'язк

ст

ри t (20 ± 0,5) °С по ВЗ-246, с

60 -

0

Масова частка нелетких реч вин, %

52±

6. Кисло

е

чи

°С

t (20±2) °С

2

24Водна паста диоксида т

ан

-02

ДСТ 9808-84

1. Масов

 част

диоксида титану, %,

49,852. М

сов

астка рутильной форми, %, не менш

95

 

. Масова частка вологи

 %49,85

аст

сорт

130

4002.Зовні

ій вигляд прозорий, допускається не ачна опалесценція

П

о, мгКОН207. Твердість лівк по М-3, умо од.

0,258.Час висихання о ст.3, ч

 (80±

4. Масова частка Аl2O3, %, не більше2,05. Масова

Si2, %, не більше0,8