Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 24

- забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій і об'єднань громадян, які вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництво і проведення консультацій між власниками та працівниками (їхніми представниками), між всіма соціальними групами при застосуванні рішення по охороні праці на міському й державному рівні;

- міжнародне співробітництво в області охорони праці, використання світового досвіду організації праці, відносне поліпшення умов і підвищення безпеки праці [10].

Метою даної роботи є розробка та виконання всіх необхідних мір для того, щоб працівник хімічної промисловості почував себе безпечно, знав всі необхідні вимоги роботи з хімічними речовинами й правила безпеки.

Перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів

Таблиця 9.1 - Перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів

Шкідливі та небезпечні виробничі фактори

Джерела їхнього виникнення

Фізичні:

висока електрична напруга 220÷380В

щит керування, електронасоси

підвищена запиленість повітря робочої зони (пил наповнювача)

завантаження дисольвера

підвищений рівень шуму та вібрація на робочому місці

вентиляційні установки,  бісерні млини

рухливі частини устаткування

лінія фасування

Хімічні

Токсичні речовини (сикатив, уайт-спирит, оміакарб)

завантаження дисольвера, змішувача

пожежо-, вибухонебезпечність уайт-спирит, tсп=330С

склад ЛЗР

Розділ «Охорона праці» розглядається на етапі реконструкції. Виходячи з вище описаних положень слідує, що завданнями розділу будуть:

- установлення єдиних норм, що забезпечують безпеку експлуатації устаткування, правила користування шкідливими речовинами, способи захисту

- розрахунок і реконструкція цеху відповідно до обраних критеріїв безпеки.

9.2 Промислова санітарія

Таблиця 9.2.1 - Характеристика шкідливих речовин, використовуваних у виробництві [11,12]                        

Речовина

Токсичність

ГДК, мг/м3

Клас небезпе-ки

Уайт-спирит

діє на організм як наркотик, викликає сухість шкіри, дерматит та екземи

300

4

Лак ПФ-060

пари викликають легке роздратування очей і слизової оболонки, при попаданні на шкіру викликає роздратування

300

по уайтспиритові

4

Омиакарб

викликає роздратування дихальних шляхів

6

3

Теллаз

при попаданні на шкіру викликає роздратування

300

по уайтспиритові

4

Сикатив

наявність з'єднань Mn, Co викликають гострі та хронічні професійні токсикації

0,3 по  Mn

2

Категорія виконуваних робіт з енерговитрат для працюючих у цеху по виробництву емалі ПФ-115 білого кольору – IІа [13].

Параметри мікроклімату в холодний період пори року:

t=16¸200C, j=40¸60%, v=0,2-0,3м/с;

у теплий період:

t=18¸240C, j=40¸60%, v=0,2-0,3м/с;

параметри мікроклімату відповідають припустимим значенням [13].

Для забезпечення нормативних метереологічних умов та підтримки теплової рівноваги між людиною і навколишнім середовищем на промислових підприємствах проводиться ряд заходів:

- механізація та автоматизація важких і трудомістких процесів, виконання яких супроводжується надлишковим теплотворенням в організмі людини;

- дистанційне керування теплоізоляційними процесами та апаратами;

- раціональне розміщення та теплоізоляція устаткування, апаратів, що випромінюють тепло на робочі місця.

Вентиляція

Застосовується природна та штучна  вентиляція. Механічна вентиляція – загальобмінна, місцева – припливно-витяжна й аварійна.

Передбачено газоаналізатори типу СТХ-7 [13, 14].

Освітлення

           Для освітлення цеху використовують природне та штучне освітлення. Природне - двостороннє бічне, штучне - загальне рівномірне освітлення. Джерела штучного освітлення - люмінесцентні лампи ЛД-80-4. Розряд зорових робіт - III.

Нормоване значення КЕО IV світлового пояса визначається по формулі: