Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 11

іалів складається з ряду послідовних операцій:

- приготування пігментних паст;

- диспергування пігментів;

- складання фарб й емалей і постановка на тип.

Вважаємо за доцільне вибрати напівбезперервний метод виробництва емалі ПФ-115 білого кольору як метод, що забезпечує стабільну якість виготовленої продукції. Відповідно до розробленої технологічної схеми (додаток А) у якості основного диспергуючого  устаткування вибираємо найбільш ефективний апарат безперервної дії – бісерний млин МТ-140, продуктивністю 600 кг/ч по пігментній пасті. Для забезпечення безперервної роботи бісерного млина та підготовки пігментів до диспергування використовується для виготовлення замісу дисольвер ємністю 1,6м3, проміжну ємність і змішувач-накопичувач обсягом 2,0м3. Для пос-тановки емалі на  «тип» вибираємо змішувач періодичної дії обсягом 12,5м3. Процес фільтрування емалі передбачено роби и на патронних фільтрах, які забезпечують максимальну автоматизацію процесу і оптимальну чистоту продукту.

В результаті попередньо проведених експериментальних досліджень можливості одержання емалі ПФ-115 білого кольору була розроблена слідуюча рецептура з використанням ПАР «Теллаз» та заміною диоксид титану у рекомендованій рецептурі на водну пасту диоксиду титану. Водна паста диоксида титану являється напівфабрикатом виробництва пігментного ТіО2  ВАТ «Сумихімпром»  на останній стадії фільтрації після допоміжної обробки. Властивості емалі та покриття на її основі

дповідають вимогам ДСТ за виключе

ям показника блиску. Блиск плівки дослідженого покриття складає 15%.

ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНО

О ПРОЦЕСУ

Основни и стадіями технологічний процесу виробництв емалі ПФ-115 білого кольору є:

- при ом і дозування сировини;

- приготування з місу пігментної суспензії;

- дис ергування пігментної суспензії;

- складання емалі та постановка на «тип»;

- фільтрація та фасування емалі

Схема технологічного п оцесу виробництва емалі ПФ-115 білого кольору представлена в додатку А.

3.1. Прийом і дозування сировини

Вся сировина перевіряється в ВТК на відповідність вимогам нормативно-технічної документації і після видачі паспорта якості надходить у цех для застосування. Залізничні цистерни зважуються на залізничних вагах РПС-125, автоцистерни зважуються на платформних вагах. Мішки зважуються вибірковою контрольною пе віркою маси сировини  за допомогою ваг т пу «РП-2П-13В», вантажопідйомність 1т, ціна розподілу шкали 1кг.

3.1.1 Прийом і дозування рідкої сировини

Рідка сировина надходить у цех у залізничних цистернах, автоцистернах, бочках й відкачується за допомогою насосів у спеціально обладнані для зберігання ємності на складі легко займистих рідин. Склад обладнаний зливно-наливною площадкою та резервуарним парком, на площадці якого встановлені сховища місткістю до 100м³. Резервуари-сховища постачені обігрівом, теплоізоляцією, обладнані покажчиками й звуковими сигналізаторами граничного рівня, винесеними на щит КВП у ЦПК. Для підігріву лаку та сикативу в холодну пору року передбачені змійовики, підігрів здійснюється гарячою водою, температура лаку та сикативу підтримується +10 ÷35°С. Для кожного виду рідкої сировини є своя ємність, окремий трубопровід, насос і апаратура дистанційного керування насосом. З

складу ЛЗР рідка сировина надходить у відділення приготування замісів і складання емалі по тр бопроводах.

Водна паста диоксида титану та ПАР надходять у цех у барабанах і зберігаються в ангарах.

Лак дозується за допомогою тензодавача (відділення приготування замісів) , розчинник - за допомогою лічильника-дозатора; по закінченні завантаження заданої кількості сировини автоматично закривається запірні арматури на завантажувальному трубопроводі. Водна паста диоксида титану дозується вручну після попереднього зважування за допомогою ваг типу «РП-2П-13В». ПАР в дбирається з барабану, зважується на циферблатних вагах типу РП-Ш 13А і вручну завантажується в дисольвер.

У відділенні приго ування емалі для прийому сикативу та лаку встановлені на вагах витратні ємності (поз.6, поз.7 відповідно).