Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 8

При напівбезперервному методі заміс пігменту та плівкотвірного виробляється в апараті зі швидкісною мішалкою (1500про/хв) - дисольвері.

У дисольвері виробляється заміс та попереднє диспергування пігменту плівкотвірним. Час витримки суспензії в дисольвері 1 година. Дисольвер - апарат періодичної дії. Подальше диспергування здійснюється в бісерному млині - апарат безперервної дії. Для того щоб забезпечити безперервне живлення бісерного млина необхідна проміжна ємність, де буде накопичуватися пігментна суспензія й з певною швидкістю буде подаватися в бісерний млин. Для підвищення ефективності в деяких випадках використовуються послідовно два бісерні млини.

При безперервному методі використовуються апарати прохідного типу. На черв'ячних змішувачах готується пігментна суміш. Для цього кожен пігмент надходить у змішувач із певною швидкістю і співвідношення швидкостей подачі визначає колірний тон [5].

Вибір основного устаткування: для диспергування пігментної суспензії застосовуємо не кульові, а бісерні млини, оскільки вони дозволяють проводити тонке здрібнювання матеріалів, які внаслідок налипання на кулі та футеровку барабана не піддаються тонкому  здрібнюванню на кульових млинах. До таких матеріалів відноситься диоксид титану. Також бісерні млини в порівнянні з кульовими менш громіздкі, створюють менший шум, краще чистяться при переході на інший матеріал і немає перевитрати електроенергії [7].

Процеси, що протікають при постановці емалі «на тип»

При додаванні до пігментної пасти додаткової кількості лаку та розчинника порушується вже стала адсорбційна рівновага. У процесі досягнення нової адсорбційної рівноваги виникає позитивне явище - додаткове зменшення розміру пігментних часток (пептизація), за рахунок уведення додаткового плівкотвірного. Але можуть виникати й негативні явища або небажані, пов'язані з укрупненням пігментних часток і навіть із випаданням пігменту з обсягу плівкотвірного з утворенням твердих осадів або можливе утворення дуже засміченої емалі.

Побічні явища:

1) температурний шок, у процесі диспергування на бісерному млині можливе підвищення температури до 45-500. У зимовий час при змішанні теплою пігментною суспензією з холодним лаком можлива десорбція часток розчинника та поглинання його концентрованим лаком, у результаті чого оголюються пігментні частки й може відбутися повторна агрегація. Для запобігання такого явища необхідно обов'язково підігрівати лак перед постановкою  «на тип»;

2) пігментний шок, може мати місце в тих випадках, коли в складі емалі є дві плівкотвірні речовини. У цьому випадку в одному плівкотвірному виробляється диспергування пігменту, а інше плівкотвірне додають при поставці емалі «на тип»; при додаванні другого плівкотвірного воно може витісняти з поверхні пігменту вже адсорбоване плівкотвірне й у процесі настання нової адсорбційної рівноваги може відбуватися повторна коагуляція пігментних часток. Для запобігання такого явища процес диспергування пігментів необхідно завжди робити в більш поверхово-активному плівкотвірному для того, щоб була хемодссорбційна взаємодія пігмент-зв’язуюче;

3) шок від розчинника, при додаванні до пігментної пасти активних розчинників вони можуть витісняти з поверхні пігменту наявні макромолекули плівкотвірного, що може приводити до укрупнення пігментних часток. Тому при додаванні розчинників необхідно їхнє поступове введення до складу лакофарбового матеріалу для запобігання вищевказаного явища;

4) софлокуляція, це явище спостерігається при уведенні колірних паст до пігментної суспензії або при одержанні емалі з однопігментних суспензій. Це явище пов'язане з тим, що різні по природі пігментів можуть мати адсорбційні центри, які здатні взаємно насичувати один одного. Для запобігання такого явища необхідне блокування таких адсорбційних центрів за допомогою поверхнево-активних речовин [5].

1.5 Одержання пігментних матеріалів методом суховальцьованих паст (СВП)

Для зниження енерговитрат на диспергування та поліпшення якості пігментованих матеріалів пігменти модифікують, роблять у вигляді так званих випускних форм.