Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 21

Продуктивність емалі добова:

= 19700 кг/сут.

Кількість по компонентах:

лак ПФ-060                                                х = 4531,0кг, пігментна суспензія                                   х = 14873,5 кг, сикатив                                       х = 295,5 кг

Добовий обсяг продуктів, що переробляють:

, де      Gi – маса i-го компонента, кг;  ri - щільність i-го компонента, кг/м3.

.

Кількість апаратів:

, де      VC – добовий обсяг продуктів, що переробляють, м3;

τ – час проведення процесу, ч;  Vp – робочий обсяг апарата, м3;  16 – тривалість робочого дня, ч.

шт.

  6.2.3 Розрахунок бісерних млинів

Продуктивність бісерного млина по пігментній суспензії 600кг/ч.

«Худої пасти» у добу виробляється 14873,5 кг, тоді, , отже 929,6/600 =1,55 = 2шт.

  6.2.4 Розрахунок кількості фільтрів

Продуктивність фільтра 700л/г

Продуктивність емалі добова:

= 19700 кг/сут

Щільність емалі 1282,1 кг/м3

Добовий обсяг продуктів, що переробляють:

 = 19700/1282,1 = 15,4 м³

Продуктивність фільтра за робочий день

0,7 · 16 = 11,2л/раб.день

Кількість фільтрів з урахуванням коефіцієнта запасу

шт.

Таблиця 6.3 - Кількість устаткування та його потужність

Найменування устаткування

Nуст, кВт

Кількість апаратів

S потужн, кВт

Дисольвер

30

2

60

Проміжна ємність

4

1

4

Змішувач-накопичувач

4

1

4

Бісерний млин

30

2

60

Змішувач поставлення на «тип»

30

1

30

Фасувальна ємність

30

1

30

Фасувальний автомат

5

1

5

Насоси

1,5

4

4

3

6

12

Разом

133,5

211,0

                       7 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ РОЗРАХУНКИ

У даному дипломному проекті проведений тепловий розрахунок бісерного млина та механічний розрахунок змішувача поставлення на «тип» з використан-ням спеціально розробленої програми електронно-обчислювальної машини. Вхідними параметрами були: дані пасти, що йде на диспергування

Компоненти                                    % змісту в пасті   теплоємність Кдж/кг*К

Лак ПФ-060                                                        25,96                               2,312

Уайт-спирит                                                        5,65                                  2,14

Водна паста диоксида титану                          33,86                                  2,467

ПАР                                                                     0,68                                    2,15

Аммиакарб                                                         33,86                               0,545

Температура диспергування, град. С 45

Тепловий розрахунок показав наступні результати:

·  тепло, що витрачається на приготування 1т емалі, кДж  50030,8

·  тепло, що витрачається на нагрівання бісеру, кДж  5889,604

·  тепло, що витрачається на нагрівання контейнера з мішалкою, кДж  5875,826

·  загальна кількість тепла з обліком 10% втрат, кДж 67975,35 

·  кількість води, необхідна для охолодження 1т емалі 439,7293 кг

Тепловий розрахунок представлений у додатку Б. Проведений механічний розрахунок змішувача постановки на «тип». Вхідними параметрами були: діаметр апарата 2200мм, діаметр мішалки 2100мм, діаметр вала 100мм, щільність 1449,3 кг/м3 і в'язкість 0,37н*с/м2 рідини (додаток Г).

Механічний розрахунок показав наступні результати:

·  потужність, затрачувана на перемішування (кВт) 2,01

·  розрахункова потужність електродвигуна (кВт) 2,9

Результати енергетичних і механічних розрахунків використалися в економічній частини проекту. 

8 АВТОМАТИЗАЦІЯ ЦЕХУ З ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ ПФ-115 БІЛОГО КОЛЬОРУ

8.1 Вибір параметрів керування