Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 30

Категорія працюючих

Кіль-кість, чол

Оклад, грн/міс

ОФЗП, тис. грн

Допом. оплата праці, тис. грн

РФОП, тис.грн/

рік

1

2

3

4

5

6

1. Начальник цеху

1

900

10,800

3,24

14,040

2. Зам. нач. цеху по тех- нології

1

700

8,400

2,52

10,920

3. Механік

1

650

7,800

2,34

10,140

4. Майстер зміни

2

570

13,680

4,104

17,784

5. Економіст

1

580

6,960

2,088

9,048

6. Комірник

1

300

3,600

1,08

4,68

2. Табельник

1

340

4,08

1,224

5,034

Продовження таблиці 10.7

1

2

3

4

5

6

3. Прибиральник приміщень

2

300

7,200

2,16

9,36

РАЗОМ

10

62,52

18,756

81,276

Розрахунок витрат на експлуатацію та утримання устаткування

Витрати на зміст і експлуатацію устаткування розраховуються у формі таблиці.

Таблиця 10.8 - Кошторис витрат

Найменування витрат

Величина витрат, тис. грн

1. Матеріальні витрати

1.1 На проведення поточного ремонту устаткування

43,022

1.2 На технічне обслуговування

8,604

2. Витрати на оплату праці

2.1 Основна заробітна плата допоміжних робітників

84,934

2.2 Відрахування на державне та соціальне страхування

3,448

2.3 Відрахування на державне та пенсійне страхування

38,050

2.4 Відрахування у фонд страхування по безробіттю

2,259

3. Амортизація устаткування

53,8

4. Інші витрати

4.1 Інші невраховані витрати

11,706

РАЗОМ

245,823

Розрахунок загальвиробничих витрат

Таблиця 10.9 – Кошторис загальвиробничих витрат

Найменування витрат

Величина витрат, тис. грн

1. Матеріальні витрати

1.1 Витрати на проведення поточного ремонту цехових будинків і споруджень

11,95

1.2 Витрати, пов'язані із утриманням та обслуговуванням

19,12

1.3 Витрати, пов'язані із забезпеченням технічної безпеки та охорони праці

26,583

1.4 Витрати на винахідництво та раціоналізацію

14,018

1.5 Невраховані матеріальні витрати

1,43

2. Витрати на оплату праці

2.1 Основна заробітна плата керівників, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу

62,52

2.2 Відрахування на державне соціальне страхування

2,357

2.3 Відрахування на державне пенсійне страхування

26,008

2.4 Відрахування у фонд страхування по безробіттю

1,544

3. Амортизація цехових будинків і споруджень

11,950

4. Інші витрати

4.1 Інші невраховані витрати

8,87

РАЗОМ

186,35

Розрахунок потреби в оборотних коштах

Норматив обігових коштів по сировині та матеріалам визначається по формулі:

Ноб.к = Дс · hз , где

Дс  – середньодобова потреба в сировині та матеріалах, визначається як потреба         

IV кварталу ділиться на 90;

hз – норматив запасу в днях, що встановлюється залежно від умов  функціонування підприємства.

Таблиця 10.10 - Величина оборотних коштів

Елементи власних оборотних коштів

Середня витрата за день, тис. грн

Нормативи запасів, днів

Нормативи обігових коштів, тис. грн

1. Сировина та матеріали

65,428

10

654,28

2. Готові вироби

75,519

4

302,076

3. Незавершене виробництво

45,311

1

45,311

4. Витрати майбутнього періоду

10

5. Малоцінний інвентар

101,167

УСЬОГО

1112,884