Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 10

До ПАР, які можна застосовувати для здійснення процесу відбиття, пред'яв-ляються досить суперечливі вимоги. Для різних пігментів і плівкотвірних можна використати багато ПАР, що ставляться до різних класів органічних сполук: аліфатичні й ароматичні аміни та їхні солі (алкілдиметиламмонійхлорид, діаміндіолеат, октадециламін, поліетиленполіамін та інш.), жирні кислоти та їхні солі, алкіл- і арилсульфати, органосілоксани та ограносилоксанаты лужних металів, похідні ізоціанатів та інш. Суперечливість вимог до ПАР пояснюється тим, що кожна пара пігмент – плівкотвірна речовина відрізняється певним характером адсорбційної взаємодії. Також мають значення застосований розчинник, концетрація плівкотвірного, реологічні властивості його розчинів. Основною вимогою при виборі ПАР для процесу відбиття є їхня здатність хімічно адсорбуватися на поверхні пігменту й надавати їй органофільність. Оскільки хемосорбція ПАР відбувається при малих їхніх концентраціях, варто уникати їхнього надлишку, що викликає небажані явища емульгування води в плівкотвірному або плі

котвірного у воді. Вибір ПАР залежить також від варіанта уведення його для відбиття води розглянутих вище.

Для проведення процесу відбиття звично в користовують двохлопатеві змішувачі з Z -подібними лопастями, що працюють у періодичному режимі. У деяких випадк х диспергування із застосуванням фляшинг-паст можна проводити у швидкохідних змішувачах (дисольверах) [5].

Для відбиття води ефективні ф алеві поліефірні смоли, що містять карбок-сильні радикалів, сополімери вінілхлориду з вінілацетатом.     

З водних паст органічних пігментів, гідрофобних по своїй природі, вода витісняється при перемішуванні із пластифікаторами: дибутилфталатом, касторовим маслом, трикрезилфосфатом та інш. При певній кількості пластиф катора та інтенсивному перемішуванні пігмент повністю відокремлюється від води у вигляді сферичних гранул.

З «олійних» паст і гранул простим перемішуванням їх з лаками можна одержувати емалі без перетиру. Масовий переклад виробництва емалей на «олійн

» пасти стримується вузькістю сфери застосування окремих модифікаторів при великій розмаїтості зв’язуючих.

Основною перевагою цього методу є збереження високої дисперсності первинних ча очок пігментів, отриманих осадженням з розчинів, і легкість розподі

у неагрегованих часток у зв’язуючому.

1.7 Характеристика пігментної складової емалі ПФ-115 білого кольору

Диоксид титану буває двох модифікацій: рутил та анатаз. Для виробництва емалі ПФ-115 використають рутил.

Завдяки більше щільному впакуванню іонів у кристалах рутил перевершує анатаз по стабільності, щільності, твердості, показнику переломлення, діелектричною постійної та має знижену фотохімічну активність. Показник переломлення – 2,72; щільність – 4100–4200кг/м

; розмір часток 1,2–1,4 мкм; питома поверхня 25–40 г/м3; укривність 25–40 г/м2; маслоємність 17–20 г/100г.

Диоксид титану хімічно інертний, не розчинний в слабких кислотах і лугах й органічних розчинниках. Не отрутний, ГДК у повітрі робочої зони 10 мг/м3. Може застосуються з усіма видами плівкотвірних  та розчинників. Придатний для воднодисперсійних  і порошкових фарб. Пігментний диоксид титану ш роко використається для фарбування в масі виробів з гуми, пластмас, лінолеуму, паперу та хімічних волокон.

Для переробки в пігментний диоксид титану використовуються мінерали: природний рутил, що містить 92 – 95% (мас.) TiО2 і домішки Fe2O3, що надає йому червоний колір (рутил червоний); ільменіт FeО ∙ TiО2 або змінений ільменіт–арканзит Fe2O3 ∙ 3TiО2, титаномагнетити, що складаються із зерен ільменіту та магнетиту з вмістом 8 – 12% (мас.) TiО2. У чистому виді титан вмістні мінерали зустрічаються рідко. Для звільнення від домішок інших мінералів і

і руди підлягають магнітному та іншому видам збагачення і одержують концентрати.

2

2

2

2

ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ВИРОБНИЦТВА СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ І УСТАТКУВАННЯ

Виходячи з даних аналітичного огляду встановлено, що техно огічний процес виробництва пігм нтованих лакофарбових мате