Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 29

Облікова чисельність = Кпер = Фн / Фд = 254 / 216 = 1,17.

Чобл = 22 × 1,17 = 26 чол (основних робітників).

Допоміжні робітники:

Слюсар-ремонтник           4

Електромонтер                 3

Газоелектрозварник        1

Наладник                          2

Вантажник                       3

Підсобний робітник        2

Водій навантажувача      2

Чобл = 16 × 1,17 = 18 чол

1)  Розрахунок РФОП основних і допоміжних робітників.

Алгоритм розрахунку має форму таблиці:

Фтар j = чобл j · τ j  · Фі

Фосн j = Фтар  · Д j = Фтар j ; ( 1 + 0,12 ... 0,25)

РФОП j = Фосн j + Фдоп j = Фосн j ; ( 1 + 0,35...0,4), де

Фтар j, Фосн j, Фдоп j, РФОП j – відповідно тарифний та основний фонд зароботной плати; додатковий і річний фонд оплати праці робочих j – професії, тис. грн;

чобл j – обліковий склад робітників j – професії, чоловік;

τ j  – годинна тарифна ставка робітників j – професії, тис. грн;

Фі – ефективний річний фонд часу одного робітника j – професії, чол/рік.

Таблиця 10.6 - Річний  фонду оплати праці основних і допоміжних робітників

Найменуван-ня професії

Еф. фонд часу, год/

рік

Облі-кова чи-сель-ність, чол

Часо-ва та-риф-на став-ка, грн/ год

Тариф-ний фонд зар. плати, тис. грн

Доп-лата до осн. Фонду, тис. грн

Осн. зар. плата, грн

Доповнена оплата праці, тис.

грн

Річний фонд опла-ти пра-ці тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Основні виробничі робітники:

Апаратники замісів

1728

5

2,56

22,118

4,424

26,542

10,617

37,159

Апаратники ЛЗР

1728

3

2,24

11,612

2,322

13,934

5,573

19,507

Апаратники бісерних млинів

1728

3

2,56

13,271

2,654

15,925

6,370

22,295

Колористи

1728

3

3,34

17,314

3,463

20,777

8,311

29,088

Машиністи РУМ

1728

12

2,24

46,448

9,289

55,737

22,295

78,032

РАЗОМ

26

110,763

22,152

132,915

53,165

186,081

2. Допоміжні робітники

Слюсар-ремонтник

1728

4

2,56

17,694

3,539

21,233

8,493

29,726

Наладник

1728

2

3,34

11,543

2,309

13,852

5,541

19,393

Вантажник

1728

3

2,24

11,612

2,322

13,934

5,573

19,507

Газоелектрозварник

1728

1

2,56

4,424

0,885

5,309

2,124

7,433

Продовження таблиці  10.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Електромон-тер

1728

3

2,56

13,271

2,654

15,925

6,370

22,295

Підсобні робітники

172/

3

1,0

5,184

1,037

6,221

2,488

8,709

Водій наван-тажувача

1720

2

2,04

7,050

1,410

8,460

3,384

11,844

РАЗОМ

18

70,778

14,156

84,934

33,973

118,907

УСЬОГО

44

181,541

36,308

217,849

87,139

304,988

2)Розрахунок РФОП керівників, фахівців, службовців і МОП

Основою розрахунку РФОП даної категорії є штатні оклади, які встановлені на рівні діючого підприємства ВАТ «Сумихімпром».

Розрахунок здійснюється у формі таблиці

Таблиця 10.7 - Річний фонд оплати праці керівників і фахівців