Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 23

   8.2.4 Регулювання в'язкості

Вимір в'язкості в апараті виробляється віскозиметром

Подпись: Мал.5 Контур регулювання в’язкостіАКВ-2  (поз. 2 – 1). Дія капілярного віскозиметра заснована на залежності динамічної в'язкості від перепаду тиску на  капілярній трубці при постійній витраті аналізуючої ріди- ни, що протікає через капілярну трубку.  Струмовий  сиг-нал надходить на вхід вторинного приладу КСУ-2 (поз. 2 – 2). Далі обмірюване значення надходить на регулятор Р-25 (поз.2-3). Вироблений регулятором керую-чий вплив надходить на електронний тирис-торний підсилювач ПБР-3 (поз. 2–4), далі керуючий сигнал надходить на електродвигун (поз.2-5) насосу (поз.12) [8,9]. 

Таблиця 8.1 - Специфікація на прилади та засоби автоматизації

Позиційне позначення по технологічній схемі

Найменування вимірюю-чого показника

Найменування приладів та засобів автоматизації

Тип, модель

Кіль-кість

1

2

3

4

5

8-1, 9-1

8-2, 9-2

3-1, 4-1, 5-1, 6-1

3-2, 4-2, 5-2, 6-2

1-2, 2-2, 3-3, 4-3,5-3,

8-3, 9-3, 10-3, 11-3

1-3, 2-3, 8-4, 9-4

1-4, 2-4, 8-5, 9-5

Витрата

Діафрагма камерна

Перетворювач тиску

Тензометричний датчик

Тензометричний перетворювач

Вторинний прилад, що реєструє

Регулятор

Електронний терис-торний підсилювач

ДК-6            

«Сапфір»

«Метрипонд»

«Байкал»

КСУ-2

БР-1

ПБР-3

2

2

4

4

9

4

4

1-1

1-2

1-3

1-4

Температура

Термометр опору

Автоматичний самописний міст

Регулятор

Підсилювач безконтактний

ТСП

КСМ-4

БР-1       У-101

1

1

1

1

10-1, 11-1, 12-1

10-2, 11-2

10-3, 11-3, 12-2

12-3

12-4

Рівень

Звуковий рівнемір

Перетворювач

Вторинний прилад, що реєструє

Регулятор

Електронний терис-торний підсилювач

Ехо-3

«Росон»

КСУ-2

Р-25

ПБР-3

3

2

3

1

1

2-1

2-2

2-3

2-4

В'язкість

Віскозиметр капілярний

Вторинний прилад, що реєструє

Регулятор

Електронний терис-торний підсилювач

АКВ-2

КСУ-2

Р-25

ПБР-3

1

1

1

1

Продовження таблиці 8.1

1

2

3

4

5

13-1, 14-1,15-1, 16-1, 17-1, 18-1

Керуван- ня

Магнітний пускач

ПМЕ-2

13-2,14-2, 15-2, 16-2, 17-2, 18-2

Кнопка

Кнопка електрична

КМ-3

9 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  9.1 Охорона праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Державна політика в області охорони праці базується на принципах:

- пріоритету життя та здоров'я працівників стосовно результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- комплексне рішення завдань охорони праці на основі національних програм із цих питань і з урахуванням інших напрямків економічної та соціальної політики, досягнень у галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;

- соціального захисту працівників, повного відшкодування збитку особам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях;

- установлення єдиних нормативів по охороні праці для всіх підприємств незалежно від форми власності і видів їхньої діяльності;

- використання економічних методів керування охорони праці, проведення політики пільгового оподатковування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;

- здійснення навчання населення професійній підготовці та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;