Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 16

Продовження табли

і 4

123Оміакарб

2-КА

«ИМПОРТ»1

 М

ва частка водорозчинних речовин, %,

е

ьше

0,042. рН водної

вит

и9,53. Диспергування, мкм, 

е бі

, %0,26. Маслоє

ність, г/100г пігменту2

,5Уайт-спирит

ДСТ 31

4-78

зм. № 1÷4

1.

ільність,рі, не більше790

д

t

 по

атк

 п

рег

и, °С

10 % переганяється, °С

90 % переганяє

ся, °С

д

00 % переганяється, °С

Залишок у колбі, %

160

170

195

2

них домішок відсутня

мпература спалаху в зак-ритому тиглі, °С, н

ни

335. Летючість по ксилолу3,0

4,56.

6

Н

одної су

пенз

ї6,5 ÷7

57. Масова частка водорозчинних речовин, %, не бі

ше

ше244.

ілизна, умо ні одиниц менше955. Масова част

а в

2. Фракційний ск

3. Масова частка води

та меха

4.

ілінова крапка, °С62

на мідній пластинівитримуєПродовження таблиці 4.2

239

лугів відсутняСикатив

«ОктаХім»

1.2.3.

ТУУ 24.3.-13

59

001-2001

1. Зовнішній виглядоднорідн прозора рідин

2. Колір п

йод

мет

ичн

шкалі мгІ2/100cм³, не більше

202.Масова част а активного металу:   Co

Мn

Zn

1,0

2,0

4,03. аявність механічних домішок (чистота плі

и)прозора, без механі

них домішок і висипки4.Розчинність: в уайт-спириті

у лляній олії

без осаду й по

тніння

бе

омутніння та утворення осаду, допускається опалес-цен

я5.

металів в суміші, %, в межах

3,0÷

Теллаз-15

«ИМПОРТ»1. Зовнішній виглядодно

дна

.

М

с

частка ароматичних вуглеводнів, %

168. Ви

обува

Масова

астка заг

льної

ірки, %, не більше

0,035

0. Масова частка ро чину водорозчинних кислот

сова частк нелетки речовин, %, в межа

15,0÷20,06. Сумарна масова част

на 2. Активністьвитримує випробування3. Масова частка

 етких речовин, %

5 МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС ВИ

БНИЦТВА ЕМАЛІ ПФ-115 БІЛОГО КО
ЬОРУ
     5.1 Основна

ецептура емалі та її а аліз

Таблиця 5.1 - Рецепт ра емалі

Найменування компонентівРе ептура емалі, % масЩільність к

понентів кг м³Теплоємніст компонентів, кдж/к

*градМаслоє-ність піг ентів г/100м Лак

Ф-060

у.н.р. 55

)

Водна пас а дио ситак тита

а (в логість

50 %

Оміа

арб-

2 К

Си

ати

Теллаз- 15

Уа

-сп

т

РА

ОМ

,6

2

6

25

6

1,

4

2

100,0

947

4200

2700

870

900

790

2,312

2,4

7

0,545

2,15

2,14

17

20

Аналіз рецептури емалі ПФ-115 білого кольору        

Аналіз рецептури емалі ПФ-115 білого робимо з метою визначення правильного сп ввідношення пігмент-зв’язуюче, а також можливості диспе гування на бісерному млині.

Розрахунок об'ємної концентрації пігментів (ОК

) емалі:

 EMBED Micro؀ࠐࠢࡠࡤࡸ

ࡺࢺࢾࣶࣚआखदैॊौड़ਬ੐੺੼଎ଐୈୠ೶ചജ඀ං඄죔볠ꧠ蚙蚩蚙蛠ꦙ巠Uᘎィ퉑洀h猀hᘖ큨Պ

愀᱊洀ै猈ैᔠ큨Պᘀ큨Պ䌀᱊一ň愀᱊洀≈猄≈


ᘖ䠒䌀᱊愀᱊洀≈猄≈
ᔥ굨ᤨᘀ큨Պ䈀Ī䩃䩡䡭Т桰䡳Т

䠒䈀Ī䩃䩡䡭Т桰䡳Тᔥ䠒ᘀ큨Պ䈀Ī䩃䩡䡭Т桰Тᘖݨ䌀᱊愀᱊

ै猈ैᘖ䝨䌀᱊愀᱊洀ै猈ैᘖ舥䌀᱊愀᱊洀≈猄


ᔜ큨Պᘀ큨Պ䌀᱊愀᱊洀≈猄≈
ᔟ큨Պᘀ큨Պ㔀脈䩃䩡䡭Т

Тἀ؀ࠐࠒࠔࡾࢀࢂैॊौ೨

ං඄ະპቔቖቘቚቦቨቪ÷÷

òçç

ç�Ø촀Í촀Í촀Í숀

਀␃ሁ桤ā愀Ĥ摧叏Y਀␃ሃ桤ā

̤摧叏YЀ摧凿Òऀ옍ć▜ꔁਥ摧䫐਀␃ሃ桤ā愀̤摧䫐Ѐ摧䫐܀␃愁Ĥ摧䫐ᘀ؀俜刞﷽

ЄĀȁ඄ඐඞචජฤศ๤༢༤༶༸༺၇ၒၓၱၳ႖႗ႳႴႻჃკᄎᄐᄟᄤ

ሬሲሾቀቄቆቐቚቦቪዮ쇍뗍떩ꦝ솑솩솩솩솩솩ꦝꦝ薝薩薩藙疩畦ᔜ큨

ᘀ큨Պ䌀᱊愀᱊洀≈猄


ᔟ큨Պᘀ큨Պ

Т䡳Тᘖ䔐䌀᱊愀᱊洀݈猄݈


ᘖᑨ䌀᱊愀᱊洀݈猄݈

ᘖ⁨䐗䌀᱊

݈猄݈


ᘖ콨奓䌀᱊愀᱊洀݈猄݈
ᘖ鹨葩䌀᱊愀᱊


䌀᱊愀᱊洀݈猄݈


퉑䌀᱊愀

݈猄݈


ᘖ콨奓䌀᱊愀᱊洀≈猄≈
ᔜィ퉑ᘀィ퉑䌀᱊愀᱊洀

猄݈


ᘖꥨ

᱊愀᱊

h猀h⠀

ጄጆገጊጨጶ፲

፴፶፸

፾ᐼ