Реконструкція дільниці виробництва емалі ПФ-115 білого кольору, страница 13

При обертанні вал з дисками надає руху скляному бісеру та податній суспензії. Завдяки силам зрушення в диспергуючому матеріалі виникає інтенсивне внутрішнє тертя між частками,  здійснюється диспергування та змочування твердих часток. При диспергуванні на бісерному млині відбувається здрібнювання агрегатів-часток пігментів, до величини близької до вихідної з утворенням нової поверхні розділу фаз.

Здрібнювання супроводжігментів, до величини близької до вихідної з утворенням нової поверхні розділу фаз.

Здрібнювання супроводжується адсорбцією плівкотвірного на поверхні пігментів, що запобігає вторинну агломерацію часток. Пройшовши зону диспергування готова суспензія проходить через сітчастий фільтр, установлений у верхній частині контейнера по зливальному лотку в приймальний бачок. Приймальний бачок  постачений автоматичним пристроєм включення відкачуючого насоса при досягненні максимального рівня суспензії в бачку та відключенням при досягненні мінімального рівня. Ступінь дисперсності повинна відповідати 25 мкм по приладу «Клин». Після досягнення необхідного ступеня дисперсності пігментна сус ензія відкачується в змішувач-накопичувач (поз.4), установлений на ваги «Рапідо».                        

У випадку невідповідності потрібного ступеня дисперсності пігментна суспензія із приймального бачка бісерного млина подається на повторне диспергування шляхом подачі її в проміжну ємність (поз.3) і наз д на бісерний млин. На ступінь дисперсності пігментної суспензії впливає в'язкість та швидкість її подачі.

Процес здрібнювання супроводжується виділенням тепла, для цього передбачена в контейнері сорочка з водяним охолоджувачем для розмел ної порожнини. Температура суспензії на виході з розмеленої посудини повинна перебувати в межах (45±5)°С.

При запуску бісер ого млина, після тривалого простою, вручну шляхом повороту муфти вала перевіряють його легкість обертання.

Категорично забороняється робити пуск без заповнення контейнера тілами, що мелють. Щоб уникнути здрібнювання (кришіння) бісер пуск бісерного млина робити при змоченому

ідкою фазою бісері або після заповнення контейнера суспензією.

3.4 Складання емалі та постановка на «тип»

Складання емалі ПФ-115 білого кольору та постановка на «тип» виробляється в змішувачі пос ановки на «тип» (поз.5), обсягом 12,5м³, постаченому рамною мішалкою, швидкіс ь обертання якої  38 об/хв.

У змішувач завантажується лак

Ф-060, пігментна суспензія та сикатив відповідно до завантажувально

 рецептури

поданої в таблиці 3.

.1.

Таблиця 3.4

− Рецепту

а за

антаже

я в змішувач постан

вки

а «тип

Компоне

ти

ількі

ь, ва

ові

 %За

нтаження, кгЛак ПФ-06023,02948,6Пігментна суспензія75,5

679,1Сикатив1,5192,3РАЗОМ10012820                                                              

Після зливу самопливом всіх компонентів у змішувач постановки на «тип», вміст змішувача перемішується в плині часу не менше 30 хвилин до повної однорідності, однорідність контролюють шляхом нанесення проби на скляну пластинку. По досягненні однорідності приступають до постановки на «тип» по кольору і в'язкості за ДСТ 6465-76. При необхідності додають розчинник за допомогою лічильника-дозатора. Після відповідності за ДСТ цих показників, емаль витримують у плині часу 2-х годин для стабілізації. Потім перемішують близько  30 хв і перевіряють в'язкість. В'язкість емалі визначається по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4,0±0,015мм при t = 20±2 °С. У випадку , якщо в'язкість емалі росте, додають розчинник, вміст змішувача перемішують у плині 30 хв, перевіряють в'язкість, після чого емаль стабілізується в плині 1ч, потім перемішують у плині 15 хв і визначають в'язкість. Цю операцію повторюють доти, поки в'язкість  2-х узятих послідовно проб не відрізняється більш ніж на

5 секунд і перебуває в межах ДС

, після цього відби ають пробу готової емалі в лабораторію для визначення:

- овнішнього вигляду окриття;

- ступеня перетиру;

змісту нелетких ечовин;

- часу висихан я до ступеня 3;