Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 21

4.  Наведіть класифікацію мідних сплавів, укажіть їх властивості, способи зміцнення, області застосування.

5.  Фторопласти. Їх марки, властивості, області застосування.

Варіант 26

1.  Опишіть вплив хрому, марганцю і нікелю на поліморфні перетворення у сталі. Укажіть марки сталей різних структурних класів із назвами елементів, їх властивості й області застосування.

2.  Для виготовлення штампів голодної обробки вибрана сталь ХГЗСВ. Укажіть склад сталі, режим термообробки, вплив легування, структуру і властивості після термообробки.

3.  Опишіть склад, марки, технологію виготовлення, властивості й області застосування металокерамічних твердих сплавів.

4.  Для поршнів двигуна внутрішнього згорання вибраний сплав АЛ1. Вкажіть склад сплаву, спосіб виготовлення із нього деталей, режим зміцнюючої термообробки, природу зміцнення.

5.  Приведіть обґрунтування техніко-економічних переваг використання пластмас у машинобудуванні. Вкажіть основні області їх застосування.

Варіант 27

1.  Типові марки, області застосування, режими термообробки легованих інструментальних сталей. Покажіть на прикладі.

2.  У робочих органах будівельних машин використовується сталь 110Г13. Укажіть її склад і поясніть причини високої зносостійкості.

3.  Для виготовлення зубчастих коліс коробки передач вибрана сталь 20ХНМ. Розшифруйте її склад, назначте і обґрунтуйте режим хіміко-термічної обробки, опишіть структуру і властивості сталі при твердості поверхні зубів 58 HRCе.

4.  Природне і штучне старіння алюмінієвих сплавів після загартування. Перетворення у сплавах при старінні. Зміна механічних властивостей. Як вид старіння відображується на маркуванні сплаву?

5.  Класифікація захисних полімерних покриттів. Основні вимоги, області застосування.

Варіант 28

1.  Вироби зі сталі 40Х необхідно піддати поліпшенню. Назначте режим термообробки, опишіть сутність процесів, що протікають, структуру і властивості сталі.

2.  Для виготовлення різців вибрана сталь ХВ5. Укажіть склад сталі, режим термообробки, вплив легування на перетворення, що відбуваються у сталі під час термообробки, структуру і властивості сталі після термообробки і у готовому вигляді.

3.  Призначте нержавіючу сталь для виготовлення різального інструменту (ножі, скальпелі і т.п.), укажіть режим її термообробки, структуру і властивості після термообробки, вплив легування.

4.  Назначте марку алюмінієвої бронзи для виготовлення дрібних відповідальних деталей (втулок, фланців), укажіть її склад, властивості й опишіть структуру за діаграмою стану мідь-алюміній.

5.  Опишіть термопластичні і термореактивні полімери, вкажіть різницю між ними.


Варіант 29

1.  Укажіть групи, склад і марки сталей, що цементуються, принципи їх добору й області застосування.

2.  Для виготовлення висаджувальних штампів вибрана сталь 4ХВС. Укажіть склад і групу сталі за призначенням, назначте режим термообробки, поясніть роль легування, опишіть структуру і властивості сталі після термообробки.

3.  Для нагрівальних елементів опору вибраний ніхром Х20Н80. Вкажіть склад сплаву цього типу, вимоги, що пред’являються до нього, температурні границі використання сплаву.

4.  Деталі двигуна внутрішнього згорання виготовлені зі сплаву АК4-1. Укажіть склад і спосіб виготовлення деталей із цього сплаву, його механічні властивості, поясніть за рахунок чого вони досягаються.

5.  Опишіть основні властивості кераміки й області її застосування у машинобудуванні.

Варіант 30

1.  Механічні властивості металів, що характеризують міцність, пластичність і в’язкість. Способи їх визначення.

2.  Види термічної обробки алюмінієвих сплавів. Їх призначення, режими, приклади застосування для відновлення пластичності в процесі обробки і надання необхідних властивостей готовим виробам.