Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 20

2.  Вплив величини зерна на властивості сталі. Якою термообробкою можна отримати більш дрібне зерно?

3.  Гільзи розчинонасосу повинні мати високу зносостійкість в умовах корозійно-активного середовища. Для їх виготовлення вибрана сталь 40Х13. Розшифруйте склад сталі, назначте термообробку гільз, опишіть перетворення, що проходять у сталі, її структуру та властивості після обробки.

4.  Класифікація латуней. Типові марки, структура, властивості, області використання.

5.  Полівінілхлорид. Властивості й область застосування.

Варіант 21

1.  Конструкційна міцність металів. Фактори, що впливають на неї.

2.  Загартування сталей і алюмінієвих термозміцнюючих сплавів. У чому подібність і різниця механізму загартування цих матеріалів? Які перетворення проходять при їх загартуванні? Покажіть на прикладах.

3.  Вкажіть призначення і склад сталі ШХ15СГ, назначте режим термообробки, наведіть властивості обробленої сталі.

4.  Вкажіть склад латуні Л96, опишіть структуру і призначте режим термообробки між окремими операціями глибокої витяжки, обґрунтуйте вибраний режим, вкажіть механічні властивості сплаву.

5.  Переваги і недоліки клейових з'єднань пластмас, області їх застосування.

Варіант 22

1.  Види відпалу сталі, його призначення, режими, перетворення при відпалі, області застосування.

2.  Границя міцності й границя текучості металів і сплавів. Способи їх визначення. Наведіть приклади цих величин для чистих металів (залізо, мідь, алюміній) і більш міцних сплавів на їх основі. За рахунок чого досягається підвищення міцності.

3.  Оберіть і обґрунтуйте вибір марки сталі для виготовлення пружин, наведіть її хімічний склад, назначте режим термообробки за умови, що твердість пружин 38¼42 HRCе.

4.  Сплави на основі титану. Склад, властивості, режими термообробки, області застосування.

5.  Основні особливості пластмас як конструкційного матеріалу. Рекомендації щодо їх використання у машинобудуванні.

Варіант 23

1.  Приведіть класифікацію легованих сталей і їх маркування, розшифруйте склад окремих марок сталей із кожної групи.

2.  Переваги і недоліки поверхневого зміцнення стальних виробів при нагріванні струмами високої частоти у порівнянні із цементацією.

3.  Для виготовлення деталей, що працюють у контакті із сильними кислотами, вибрана сталь 15Х28. Укажіть склад сталі, роль хрому у ній, обґрунтуйте вибір сталі для даних умов роботи.

4.  Наведіть класифікацію алюмінієвих сплавів. Опишіть їх властивості, способи зміцнення й області використання.

5.  Текстоліти. Їх властивості й способи застосування.

Варіант 24

1.  Порівняйте механічні властивості якої-небудь конструкційної сталі у нормалізованому і поліпшеному (після загартування і високого відпуску) станах. Поясніть різницю у властивостях. Які характеристики змінилися найбільше?

2.  Характеристики пластичності. Як їх визначають? Як забезпечується їх високий рівень у сталі?

3.  Для виготовлення копірів із поверхневим шаром твердістю 750¼1000 HV вибрана сталь 38ХВФЮА. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте й обґрунтуйте режими термічної і хіміко-термічної обробки, поясніть вплив легування, опишіть структуру і властивості сталі після обробки.

4.  Класифікація магнієвих сплавів, їх властивості, способи зміцнення, області застосування.

5.  Термопластичні пластмаси, їх особливості, області застосування. Приклади термопластів.

Варіант 25

1.  Втомлююча витривалість металів. Як визначається границя витривалості? Фактори, що впливають на втомлюючу витривалість.

2.  Мартенситне перетворення у сталі. Умови його перебігу. Властивості мартенситу. Роль залишкового аустеніту і способи його зменшення.

3.  Гільзи циліндрів повинні мати високу твердість (750¼1000 HV) і зносостійкість поверхневого шару. Для їх виготовлення вибрана сталь 38Х2МЮА. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте й обґрунтуйте режими термічної і хіміко-термічної обробки сталі. Опишіть структуру поверхневого шару і серцевини гільз.