Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 6

3. Зазначте склад та призначення модельного комплекту і його окремих складових. Дайте ескізи будь-якого відомого Вам виливка і модельного комплекту до нього.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із СЧ 35 (із двох рис.3,4) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 27

1. Опишіть способи рафінування алюмінію і його сплавів із наведенням схем.

2. Опишіть механічні властивості металів. Докладно спиніться на характеристиках витривалості.

3. Зазначте сфери лиття під тиском. Наведіть схему будови машини, принцип її роботи.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із АЛ-9 (із двох рис.5, а і б) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 28

1. Викладіть /із наведенням схеми доменної печі/ технологію одержання чавуну в доменній печі, починаючи від складу шихти і закінчуючи продуктами виплавки.

2. Дайте класифікацію видів корозії металів і сплавів. Докладніше спиніться на структурно-чутливих видах корозії.

3. Опишіть дефекти виливків і причиниїх виникнення.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із сталі 35Х (із двох рис.1,2) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 29

1. Опишіть сутність і способи переробки чавуну у сталь.

2. Технологічні властивості металів і сплавів. Докладно опишіть ливарні властивості.

3. Що таке усадка, які пороки вона може викликати у виливках? Зазначте заходи для запобігання цим порокам.

3. Користуючись діаграмою стану "залізо-вуглець", визначте оптимальну температуру нагрівання для обробітку тиском сталей марок 20, 45, У9, У12. Поясніть, що таке перегрів і перепал.

Варіант 30

1. Опишіть склад і роль дуття в доменному процесі. Зазначте методи інтенсифікації доменної виплавки.

2. Опишіть механічні властивості металів. Докладно спиніться на характеристиках міцності.

3. Опишіть фінішні процеси виготовлення виливків у піщаних формах: заливання форм, охолодження виливків, вибивання, обрублення й очищення виливків. Застосовувані машини й устаткування.

4 .Покажіть, яка конструкція деталі із сталі 20 (із двох рис.3,4) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

КОНРОЛЬНА РОБОТА № 2

Варіант 1

1. Перерахуйте докладно види заготовок і виробів для кожного із шести головних видів обробітку металів тиском.

2. У чому сутність зварювання металів, сплавів та інших конструкційних матеріалів? Переваги зварювання перед іншими способами виготовлення виробів. Сфери застосування зварювання у машинобудуванні.

3. Композиційні матеріали, їх загальна характеристика

4. Опишіть технологічний процес склеювання пластмас із металами і пластмас із пластмасами.

Варіант 2

1. Охарактеризуйте процес пресування. Наведіть схеми пресування, їх переваги та недоліки. Сортамент продукції, отриманої методом пресування.

2. Викладіть особливості контактного зварювання металів і сплавів. Докладно опишіть стикове контактне зварювання, зазначте його різновиди.

3. Роль та властивості виробів із композиційних матеріалів.

4. Виберіть та обґрунтуйте метод зварювання бензобака при умові максимальної автоматизації процесу.

Варіант 3

1. Наведіть схеми класифікації прокатних станів за трьома ознаками з необхідними поясненнями.

2. Викладіть задачі застосування наплавлення металів і сплавів, їх особливості й сферу застосування. Наведіть приклади ремонту й відновлення деталей наплавленням.

3. Вихідні матеріали для одержання композиційних матеріалів.

4. Опишіть хімічні способи розмірного обробітку матеріалів.

Варіант 4

1. Опишіть технології виготовлення алюмінієвої каструлі методом листового штампування. Накресліть ескізи двох переходів і схему штампів для обох операцій витяжки.