Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 13

Варіант 15

1. Особливості хімічного складу чавунів у порівнянні зі складом сталей. Вплив основних елементів на властивості чавуна.

2. Борування сталі. Режими, властивості, область застосування борування.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 3,3% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Переваги загартування в мастилі перед загартуванням у воді. Які сталі можна гартувати в мастилі і чому?

5. По діаграмі залізо - цементит визначите температуру нормалізації, відпалювання і загартування сталі 30. Опишіть ці режими, структуру і властивості сталі після термообробки.

Варіант 16

1. Класифікація в маркірування чавунів. Чим розрізняються чавуни? Сфера застосування різних чавунів.

2. Яка температура розділяє холодну і гарячу пластичну деформацію. Чому?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, укажіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 2,8% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Деталі зі сталі 45 загартовані від температур 740 і 830 0С. Визначите по діаграмі залізо - цементит, яка загартування виконане правильно і забезпечує кращі експлуатаційні властивості. Чому?

5. Сталь 40 загартували при температур 760 і 840 0С. По діаграмі залізо - цементит укажіть перетворення, що відбулися в сталі при загартуванні. Який режим загартування краще і чому?

Варіант 17

1. Накресліть діаграму стану для випадку повної нерозчинності компонентів у твердому виді. Укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть будову сплавів різного складу, що зустрічаються в цій системі.

2. Опишіть вплив температури і часу нагрівання на структуру і властивості наклепаного металу.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбувається в славі, і, користуючись правилом фаз побудуєте криву охолодження для сплаву з 0,25% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Призначте вид обробки для поверхневого зміцнення виробів зі сталі 15, опишіть технологію виготовлення, перетворення, що відбуваються в сталі, структуру і властивості поверхні і серцевини виробу.

5. Що таке нормалізація? По діаграмі залізо - цементит призначте температуру нормалізації будь-якої доевтектоїдної і заевтектоїдної сталі. Опишіть перетворення, структуру і властивості сталей.

Варіант 18

1. Сорти і марки вуглецевих конструкційних сталей. Сфери їхнього застосування.

2. Як визначається температура порога рекристалізації металів і сплавів? Приведіть приклади.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть криву охолодження для сплаву з 1,4% вуглецю. Укажіть назву сплаву і його структуру.

4. Після загартування вуглецевої сталі була отримана структура мартенсит - цементит. Нанесіть на діаграму залізо - цементит ординату цієї сталі /приблизно/, укажіть температуру нагрівання під загартування, опишіть перетворення при її нагрівання й охолодженні.

5. Призначте режим термообробки виробів зі сталі 45, підданих поліпшенню. Опишіть сутність процесів, структура і властивості сталі після обробки.

Варіант 19

1. Сутність іонного, ковалентного і металевого типів зв'язку.

2. Яким способом можна відновити пластичність холоднокатаних мідних стрічок? Призначте режим термообробки й опишіть процеси, що відбуваються.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплавах, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 1,2% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Опишіть види і призначення загартування сталі. Як змінюються при загартуванні її структура і властивості?