Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 8

4. Опишіть сутність і класифікацію способів гарячого об’ємного штампування. Наведіть схеми штампування деталі у відкритих і закритих штампах

.

Варіант 13

1. Викладіть сутність, переваги й недоліки зварювання в середовищі вуглекислого газу, сферу застосування цього виду зварювання.

2. Опишіть технологію переробки пластмас у грузько-текучому стані.

3.Опишіть існуючі способи, сутність і призначення зварювання пластмасових виробів. Наведіть схеми процесів зварювання таких виробів.

4. Подайте схеми контактного й індукційного нагрівання заготовок. Зазначте особливості та призначення кожного з цих способів.

Варіант 14

1. Викладіть загальні принципи вибору вихідних умов для електродугового ручного зварювання. Обґрунтуйте вибір і наведіть параметри зварювання стикових деталей зі сталей Ст.3, 40, 40Х, 40Х13 завтовшки відповідно 4, 6, 8,10 мм.

2. Наведіть технологію виробництва деталей із рідких полімерів.

3. Проаналізуйте технологічні можливості електроерозійного способу обробітку металів і сплавів.

4. Опишіть технологічний процес одержання виробів із пластмас методом екструзії. Наведіть схему устаткування і вихідні матеріали.

Варіант 15

1. Викладіть сутність вогневого різання металів і сплавів. Наведіть схему газокисневого різання. Які метали й сплави можна краяти вогневим різанням?

2. Опишіть технологію виробництва деталей із рідких полімерів.

3. Опишіть технологічний процес одержання композиційних матеріалів. Подайте їх класифікацію, особливості властивостей і сфери застосування.

4. Опишіть будову одно кліткового прокатного стана для рулонного прокатування сталевої стрічки. Якими способами задається й контролюється розмір обтиснення за проходами?

Варіант 16

1. Викладіть особливості зварювання міді і латуні. Докладно опишіть газове зварювання міді ацетиленокисневим полум’ям, ручне й автоматичне зварювання металевим і вугільним електродами, зварювання в середовищі аргону й азоту.

2. Опишіть технологію виготовлення деталей із пластмас у твердому стані.

3. Інструментальна металокераміка, класифікація, склад, марки, сфери застосування. Наведіть приклади використання при обробленні різних матеріалів.

4. Обґрунтуйте умови захоплення заготовки валеннями прокатного стана й залежність розміру обтиснення від діаметра валків і кута захоплення.

Варіант 17

1. З'ясуйте склад покриттів електродів, дію окремих компонентів. Наведіть приклади паспорта на електроди сталеві зварювальні. Опишіть електроди, їх склад і застосування.

2. Паяння металів. Опишіть сутність паяння.

3. Джерела небезпеки при веденні зварювальних робіт.

4. Обґрунтуйте умови захоплення заготовки валеннями прокатного стана й залежність розміру обтиснення від діаметра валків і кута захоплення.

Варіант 18

1. Викладіть сутність наплавлення металів і сплавів для одержання робочих поверхонь деталей машин із спеціальними властивостями і для ремонту. Докладно поясніть схему й технологію дугового наплавлення металевим електродом.

2. Опишіть технологію паяння металу м’якими припоями.

3. Опишіть, які переваги мають електрофізичні /ЕФ/ і електрохімічні /ЕХ/ способи обробітку металів порівняно з іншими.

4. Зазначте види термопластичних пластмас, застосовуваних для виготовлення деталей у машинобудуванні. Наведіть марки і дайте їм стислу характеристику.

Варіант 19

1. Опишіть метод одержання ацетилену з карбіду кальцію. Особливості конструкції будови генераторів. Властивості ацетилену, способи його зберігання й транспортування. Викладіть головні правила техніки безпеки при роботі з ацетиленовими генераторами.

2. Опишіть технологію паяння твердими припоями та наведіть різновиди твердих припоїв.

3. Дайте визначення металокераміки. Перерахуйте її переваги й недоліки.

4. Опишіть механізм холодної пластичної деформації металів. Сутність явища наклепу, відновлення властивостей.

Варіант 20

1 Подайте класифікацію різноманітних способів зварювання металів, сплавів і інших конструкційних матеріалів. Охарактеризуйте внесок учених різних країн у розвиток електродугового й автоматичного зварювання.