Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 18

4.  Для заливання вкладишів відповідальних підшипників ковзання вибрано сплав Б83. Укажіть склад і групу сплаву за призначенням. Зарисуйте і опишіть мікроструктуру сплаву. Наведіть основні вимоги до сплавів вказаної групи.

5.  Текстоліти. Вплив типу тканин, що використовуються, на властивості пластмас. Області застосування текстолітів у машинобудуванні.

Варіант 10

1.  Найбільш поширені марки аустенітних сталей, їх склад, властивості, області застосування.

2.  Призначення кобальту у складі металокерамічних різальних сплавів, вплив його кількості на властивості сплавів.

3.  Для виготовлення деталей, що працюють в окисній атмосфері, використовується сталь 12Х13. Вкажіть склад і клас сталі за її структурою. Обґрунтуйте призначення хрому і вибір марки для вказаних умов роботи.

4.  Розшифруйте склад сплаву МЛ3, вкажіть спосіб виготовлення деталей із нього, опишіть його властивості й області застосування.

5.  Опишіть пінопласти, їх різновиди і властивості, області використання у машинобудуванні.

Варіант 11

1.  Нержавіючі сталі. Склад, марки, класи за структурою, області використання, термообробка.

2.  Опишіть технологію отримання металокерамічних виробів, їх властивості, області застосування.

3.  Для виготовлення шаберів вибрана сталь Х05. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте і обґрунтуйте режим термообробки, опишіть структуру і властивості сталі після термообробки.

4.  Назвіть склад, режими термообробки і механічні властивості сплаву Д16. Опишіть спосіб зміцнення цього сплаву і причини зміцнення.

5.  Опишіть склопластики. Вкажіть характеристики наповнювача за природою і формою, вимоги до зв’язуючого, переваги, недоліки, області використання.


Варіант 12

1.  Шарикопідшипникові сталі. Марки, мета легування, термообробка, структура і властивості сталей.

2.  Евтектика і евтектоїд. Умови утворення. Наведіть приклади сплавів, що містять у структурі евтектику чи евтектоїд. Властивості цих сплавів.

3.  Для виготовлення деталей, що працюють в активних корозійних середовищах, вибрана сталь 08Х17Т. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Поясніть призначення легуючих елементів.

4.  Укажіть склад сплаву В95, спосіб його зміцнення, поясніть природу зміцнення, приведіть характеристики властивостей.

5.  Опишіть сучасне уявлення про молекулярну будову полімерів. Вкажіть структуру термопластичних і термореактивних полімерів.

Варіант 13

1.  Цементація сталі. Марки, мета легування, термообробка, структура, що отримується, і властивості.

2.  Побудуйте і поясніть графік зміни механічних властивостей сталей 40 і 40Х в залежності від температури відпуску.

3.  Назначте температуру загартування, охолоджувальне середовище, температуру відпуску зубил зі сталі У8. Опишіть структуру і твердість інструменту після термообробки.

4.  Для виготовлення струмопровідних пружних елементів вибрана бронза БрБНТ-1,7. Наведіть хімічний склад, режим термообробки, перетворення, природу зміцнення і механічні властивості.

5.  Термореактивні пластмаси, їх особливості й області застосування.

Варіант 14

1.  Композиційні матеріали, їх властивості, області застосування.

2.  Покращення сталі. Сутність цього виду термообробки. Структура і властивості сталі після покращення.

3.  У результаті термообробки важелі зі сталі 35ХМА повинні отримати підвищену міцність по всьому перерізі з твердістю 28¼35HRCе. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте режим термообробки, обґрунтуйте її вибір. Опишіть структуру і властивості сталі.

4.  Для поршнів двигуна використовується сплав АЛ1. Розшифруйте склад сплаву й укажіть спосіб виготовлення деталей із нього. Опишіть режим зміцнюючої термообробки, поясніть природу зміцнення.

5.  Обґрунтуйте техніко-економічні переваги застосування пластмас у машинобудуванні, назвіть області їх ефективного використання.