Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 15

5. Чому для виготовлення інструмента застосовуються сталі з вихідною структурою зернистого перліту? У результаті якої термообробки можна одержати цю структуру?

Варіант 25

1. Що таке дислокація? Види дислокації і їхній вплив на механічні властивості металів.

2. Як впливає напрямок волокон на стійкість деталей при експлуатації? Поясніть на прикладі колінчатого вала або штампованого клапана

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 1,9% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Нанесіть на діаграму ізотермічного перетворення аустеніту для сталі У8 криву режиму термообробки, яка забезпечить твердість НВ = 3500 МПа. Опишіть перетворення в сталі.

5. Призначте режим обробки шестірні зі сталі 20, що забезпечує твердість зуба 58...62 HRСэ. Опишіть, які відбуваються в сталі перетворення, структуру і властивості зуба і серцевини шестірні після термообробки.

Варіант 26

1. Чим пояснюються високі електропровідність і теплопровідність металів?

2. Як змінюються властивості металів зі збільшенням ступеня холодної пластичної деформації? Як це явище називається і чим порозумівається?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 2,4% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Борування сталі. Режими, одержана структура, властивості, сфери застосування.

5. Поясніть за допомогою діаграми залізо - цементит, як змінюються структура і властивості сталей 30 і У11 у результаті загартування від температури 750 і 850 0С. Виберіть оптимальний режим загартування для цих сталей.

Варіант 27

1. Зіставте склади і властивості сталі марок 20 і 45. Вкажіть області застосування цих марок сталі. Як визначити зміст вуглецю в цих сталях по мікроструктурі відпалених зразків?

2. Сформулюйте визначення твердості. Якими методами вимірюють твердість металів і сплавів? Опишіть них, вкажіть область застосування різних методів.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні її складові у всіх областях,, опишіть перетворення, які відбуваються у сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 0,2% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Сутність процесів, що відбуваються при хіміко-термічній обробці сталі. Про яку мету її застосовують?

5. Поковка зі сталі 40 має грубозернисту будову. За допомогою діаграми залізо - цементит призначте режим термообробки для одержання дрібного зерна і поясніть, чому цей режим забезпечує подрібнення зерна.

Варіант 28

1. Модифікування чавунів. Як при цьому змінюються їхня структура і властивості?

2. З якою метою застосовують проміжне відпалювання при холодній пластичній деформації? Приведіть приклад.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 0,8% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Накресліть діаграму ізотермічного перетворення аустеніту для сталі В8, нанесіть на неї криву режиму термообробки, що забезпечує твердість 60...63 HRСэ. Укажіть назву режиму, опишіть сутність перетворень і одержувану структуру.

5. Поковка зі сталі 40 має грубозернисту будову. За допомогою діаграми залізо - цементит призначте режим термообробки для одержання дрібного зерна і поясніть, чому цей режим забезпечує подрібнення зерна.

Варіант 29

1. Класифікація і маркірування чавунів. Чим відрізняються чавуни різних видів? Сфери застосування кожного з них.

2. Як впливає холодна пластична деформація на механічні властивості і структуру металів і сплавів? Поясните причини цього впливу.