Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 27

Відпалювання другого роду пов’язані з поліморфізмом заліза. Температура таких відпалювань звичайно перевищує певні критичні точки на 30…50 або 20…30оС.

До другого роду відносять повне (tвідп>AC3) та неповне (АС1<tвідп<AC3 або АСТ). Для доевтектоїдних сталей звичайно дають повне, а для заевтектоїдних – неповне відпалювання.

Нормалізація це термічна операція, яка полягає в нагріванні сталі до температури вище критичних точок ( для доевтектоїдної сталі вище на 30…50оС точки АС3, а для заевтектоїдної – вище на 30…50оС точки АСТ), витримка при заданій температурі та наступному охолодженні на вільному повітрі. Мета – подрібнити зерно сталі та усунути цементитну мережу по межах зерен в заевтектоїдної сталі. Маловуглецеві сталі ( С0,25% ) піддають нормалізації для покращення оброблюваності різанням. Нормалізація як різновидність відпалювання значно дешевша від останнього.

Гартування це термічна операція, яка полягає в нагріванні сталі вище на 30…50оС від критичних точок ( доевтектоїдної сталі АС3, а заевтектоїдної – вище АС1 ), витримка при даній температурі та наступному дуже швидкому охолодженні (звичайно вуглецеві сталі охолоджують у воді, а леговані – у мінеральному маслі). Мета гартування – суттєве підвищення твердості та міцності сталі, яке супроводжується, на жаль, зниженням пластичності та в’язкості. Структура загартованої доевтектоїдної сталі – мартенсит, а заевтектоїдної – мартенсит + вторинний цементит.

Від форми останнього значною мірою залежать механічні властивості, тому перед гартуванням вироби із заевтектоїдної сталі треба піддавати сфероідизуючому відпалюванню (АС1+20…30оС ).

Відпускання це термічна операція, яка полягає в нагріванні загартованих сталей до температур нижчих від критичних точок. Мета відпускання – зняття внутрішніх напружень, повернення сталі властивостей пластичності та в’язкості.

За температурою нагрівання розрізняють низьке, середнє та високе відпускання, температура яких складає відповідно 120…250, 350…450 та 550…650оС.

Структура сталі після низького відпускання – відпущений мартенсит, після середнього – троостит відпускання та після високого – сорбіт відпускання. Гартування та високе відпускання на зернистий сорбіт називають “покращенням”, оскільки ця структура надає сталі найкращий комплекс механічних властивостей.

Низьке відпускання застосовують для різального та вимірювального інструменту й при поверхових способах зміцнення, середнє – для пружин і ресор, а високе -- для динамічного навантажених деталей.


ЛІТЕРАТУРА

1.Основна література

1.1 Технология металлов и других конструкционных материалов /Под ред. Н.П.Дубинина. - М.: Высш. шк., 1969. - 702 с.

1.2. Технологія конструкційних матеріалів/ За pед. М.А.Сологуба.- К.:Вища школа, 1993.

1.3. Технология металлов и других конструкционных материалов /Под ред. Г.А.Глазова. - Л.: Машиностроение, 1972. - 520 с.

1.4. Технология металлов и сварка /Под ред. II.И.Полухина. - 1,1. Высш. шк., 1977. - 464 с.

1.5. Материаловедение /Под ред. Б.Н.Арзамасова. - /Л.: Машино­строение, 1966. - 84 с.

1.6 Лахтин Ю.М., Леонтьєва В.П., Матереаловедение. М.: Машиностроение.

1.7. Технология материалов и конструкционные материалы / Под общ. Ред. Б.А.Кузьмина – М.: Машиностроение, 1989.

1.8. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Матеріалознавство”. – Полтава : ПДТУ, 1999.

2. Додаткова лiтеpатуpа

2.1.Технологія металів та інших констpукційних матеpіалів/ За pед. Г.А. Пpейса. - К.:Вища школа, 1975.

2.2.Технология конструкционных материалов/ Под pед. А.М.Дальcкого.- М.: Машиностроение, 1985.

2.3.Технология металлов и конструкционные материалы/ Под pед. В.А.Кузьмина.- М.:Машиностpоение,1989.

2.4.Волчок И.П. и дp. Технология конструкционных материалов. Лабораторные работы. - К. :Вища школа, 1990.

2.5.Сварка полимерных материалов: Справочник/ Под pед. К.И.Зайцева и Л.Н.Мацюк.-М.: Машиностроение, 1988.

2.6. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением.- Л.: Машиностроение, 1987.-         461с.

2.7. Мосберг Р.К. Материаловедение: Учебн. пособие. - М.: Высшая школа, 1991. - 448с.