Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 16

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуєте криву охолодження для сплаву з 0,3% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру

4. Після загартування вуглецевої сталі У8 була отримана структура з трооститу і мартенситу. Покажіть на С-подібній діаграмі криву охолодження. Опишіть перетворення в сталі і вкажіть її твердість.

5. У чому негативний вплив цементитної сітки на властивості інструментальних сталей У10 і У12? Якою термообробкою можна неї усунути? Обґрунтуйте режим обробки за допомогою діаграми залізо - цементит.

Варіант 30

1. Дайте класифікацію вуглецевих сталей за ступенем розкислення і призначенню.

2. Сформулюйте визначення ударної в'язкості (КСV KCU, КСТ). Опишіть методику її визначення.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 4,3% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Вироби зі сталі 45 були недогріті при загартування. Чим шкідливий недогрів? Яка при цьому утворилася структура? Як виправити отриманий дефект?

5. Перерахуйте види відпуску загартованої сталі, вкажіть одержувану структуру і призначення кожного виду відпуску. Проілюструйте прикладами.

Контрольна робота №4

Варіант 1

1.  Мета легування конструкційних сталей.

2.  Термомеханічна обробка сталі.

3.  Для виготовлення різців вибрана сталь Р6М5. Вкажіть склад та визначте групу сталі за призначенням. Призначте і обґрунтуйте режим термообробки. Поясніть вплив легування на перетворення, що проходять у сталі. Опишіть мікроструктуру і властивості різців після термообробки.

4.  Області застосування кольорових металів і сплавів у машинобудуванні. Наведіть приклади.

5.  Поліаміди і поліуретани. Опишіть їх склад, властивості й області застосування.

Варіант 2

1.  Як впливають легуючі елементи на С-подібну діаграму? Яке це має практичне значення?

2.  Виберіть марку чавуну для виготовлення відповідальних деталей машин. Укажіть його склад, режим обробки, структуру і механічні властивості.

3.  Для деталей (щоки барабанів, кулі дробильних млинів і т.п.) вибрана сталь 110Г13. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте режим термообробки, обґрунтуйте його вибір. Опишіть причини високої стійкості і мікроструктуру сталі.

4.  Наведіть перелік відомих Вам антифрикційних сплавів, приклади їх складу, вкажіть особливості їх структури, області застосування.

5.  Які пластмаси відносять до термореактивних? Приведіть приклади і вкажіть області їх застосування.

Варіант 3

1.  Порівняйте властивості, режими термообробки й області застосування сталей 40 і 40Х. Роль хрому у сталі 40Х.

2.  Яким видом термообробки забезпечується у сталі поєднання високих значень границі текучості й ударної в’язкості? Чим це пояснюється?

3.  Кулачки повинні мати мінімальну деформацію і високу зносостійкість за умов твердості поверхневого шару 750¼1000 HV. Для їх виготовлення вибрана сталь 38ХМЮА. Розшифруйте склад сталі, визначте її групу за призначенням. Призначте й обґрунтуйте режим термічної і хіміко-термічної обробки.

4.  Для виготовлення деталей використовується сплав МА2. Розшифруйте склад, укажіть механічні властивості й спосіб виготовлення деталей із цього сплаву.

5.  Опишіть антифрикційні покриття металів полімерами. Охарактеризуйте їх властивості й умови застосування.

Варіант 4

1.  Приведіть порівняльний аналіз властивостей, вкажіть область застосування, види термообробки сталей 18ХГТ і 38ХС. Роль легуючих елементів у цих сталях.

2.  Що таке критична швидкість загартування сталі? Як впливають на неї легуючі елементи?

3.  Для виготовлення розгорток вибрана сталь ХВСГ. Вкажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте й обґрунтуйте режим термообробки. Опишіть структуру і властивості розгорток після обробки.