Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 3Рис.2.

Варіант 4

1. Опишіть процес одержання сталі в кисневому конверторі. Наведіть ескіз конвертора. Зазначте головні хімічні реакції процесу.

2. Дайте поняття твердості металу. Опишіть способи вимірювання твердості, позначення твердості при різних способах визначення.

3.Опишіть формувальні матеріали, формувальні і стрижневі суміші, їх різновиди та властивості.

З'ясуйте технологію виготовлення стрижнів у стрижневих скриньках, наведіть ескіз стрижня і стрижневої скриньки для їх виготовлення.

4.Розробіть креслення ливарної моделі сталі 45 деталі за її кресленнями (рис.2).

Варіант 5

1. Опишіть процес одержання чавуну з руд у доменній печі з наведенням необхідних реакцій.

2. Дайте загальну характеристику дюралюмініїв, їх приблизний склад, властивості, маркірування, приклади їх застосування.

3. Опишіть загальну схему виготовлення виливка. На конкретному прикладі покажіть технологічний процес приготування виливка в піщаній формі, починаючи від креслення деталі.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із бронзи БрАЖ 2-2 (із двох рис.3,4) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і подайте ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 6

1. Опишіть процес прямого одержання сталі з руди, минаючи доменний процес.

2. Опишіть механічні властивості металів. Спиніться докладно на характеристиках пластичності.

3. Опишіть особливості виготовлення виливків з урахуванням технології виготовлення форм і стрижнів.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із сплаву АЛ-7 (із двох рис.1,2) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.


5.  

Рис.3.

Варіант 7

 
 


1. Опишіть склад і технологію підготування шихти для доменної печі /одержання коксу, агломерату, флюсу/.

2. Дайте загальну характеристику силумінів, їх приблизний склад, властивості, маркування. Опишіть сутність модифікування силумінів.

3. Які властивості сплавів належать до ливарних? Зазначте чинники, що впливають на показники ливарних властивостей сплавів. Як визначають рідкоплинність сплавів?

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із високоміцного чавуну ВЧ38-17 за її кресленнями (рис.3). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Рис.4.

Варіант 8

1. Опишіть сутність і методи переробки чавуну у сталь.

2. Фізичні властивості металів і сплавів. Чим вони характери-зуються?

3. Опишіть за операціями процес виготовлення ливарної форми у двох опоках за роз`ємною моделлю для будь-якого відомого вам виливка. Дайте ескізи виливка, моделі і зібраної форми.

Рис.4.

 
4.Розробіть технологію виго-товлення литої деталі із ВЧ 60-2 за її кресленнями (рис.4). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 9

1. Викладіть технологію одержання глинозему з руд за методом Пауера з наведенням реакцій.

2. Опишіть вплив корисних і шкідливих домішок на властивості

 залізовуглецевих сплавів.

3. Наведіть ескіз піщаної форми для виготовлення будь-якого відомого Вам фасонного виливка, що має внутрішні порожнини. Опишіть її будову, дайте ескізи моделі, стрижня і стрижневої скриньки.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із СЧ-45 за її кресленнями (рис.3). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 10

1. Опишіть особливості й переваги одержання сталі в електродугових печах. Докладно опишіть плавку сталі в основній дуговій печі.

2. Опишіть склад, структуру й властивості бронз, їх маркування і сфери застосування.

3. Викладіть технологію виробництва виливків в оболонкових формах. Зазначте переваги, недоліки та сфери застосування цього виду лиття.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із АЛ-9 за її кресленнями (рис.1). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.