Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 9

2. Опишіть методи паяння алюмінієвих сплавів

3. Опишіть вихідні матеріали і технологію одержання шаруватих пластиків. Назвіть їх марки, Наведіть приклад застосування у промисловості.

4. Опишіть особливості властивостей металокерамічних виробів.

Рис.7

Варіант 21

1. На якому принципі основане одержання кисню з повітря? Правила транспортування й збереження кисню, техніка безпеки при роботі з газоподібним киснем.

2. Назвіть заходи при пожежній та електронебезпеці.

3.Опишіть технологію виготовлення труб із стовщеними крайками за допомогою гідравлічних пресів. Дайте схеми пресування головної частини труби і її крайка.

4.Виберіть та обґрунтуйте метод зварювання цистерни (рис.7) при умові максимальної автоматизації процесу.

Варіант 22

1. Опишіть зварювання тертям. Наведіть схему установки для зварювання металів тертям. Особливості зварювання тертям і його застосування у промисловості.

2. З'ясуйте основні правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

3.Опишіть види, властивості, способи одержання й сфери застосування азбестових матеріалів.

4.Дайте класифікацію сортаменту прокату. Наведіть схеми профілів прокату в кожному сортаменті з указівкою меж головних розмірів.

Варіант 23

1. Опишіть устаткування для газового зварювання: інжекторні й безінжекторні пальники, балони з киснем і ацетиленом /або генератори/. Наведіть схему інжекторного пальника та принцип його роботи.

2. Заходи захисту організму від дії шкідливих речовин, що утворились пiд час зварювання.

3. Опишіть текстильні матеріали, застосовувані в машинобудуванні. Наведіть приклади їх використання.

4. Зобразіть схеми прямого й зворотного методів пресування. Зазначте їх переваги, недоліки й сфери застосування.

Варіант 24

1.Викладіть сутність і особливості точкового контактного зварювання. Подайте загальну схему будови машин для точкового контактного зварювання. Докладно викладіть вибір режимів зварювання з урахуванням сфер застосування.

2. Охарактеризуйте лакофарбові матеріали, що застосовуються в машинобудуванні. Коротко опишіть їх склад.

3. Опишіть технологічні схеми виробництва сталевих труб різноманітних розмірів і призначення.

4. Опишіть технологічний процес одержання безшовних труб діаметром 10 мм, наведіть необхідні схеми.

Варіант 25

1. Що таке зварюваність металів й інших матеріалів та чим вона визначається? Наведіть класифікацію вуглецевих і легованих сталей по їх      зварюваності.

2. Опишіть променеві методи обробітку й сфери їх застосування.

3. Опишіть технологічний процес одержання виробів із вологої гуми. Наведіть схему прес-форми для виготовлення гумової ущільнюючої манжети і режимів вулканізації гуми.

4. Охарактеризуйте технологічні операції листового штампування, наведіть схеми.

Варіант 26

1. З'ясуйте труднощі зварювання чавуну, особливості зварюваності сірого, ковкого й високоміцного чавуну. Холодне і гаряче зварювання чавуну. Зварювання чавунних деталей при ремонтних роботах.

2. Опишіть хімічні види розмірного обробітку металів.

3. Коротко охарактеризуйте значення кожного із шести способів обробітку металів тиском у машинобудуванні.

4. За кресленням деталі спроектуйте кованку для її вільного кування.

Варіант 27

1. Зазначте сутність і особливості плазмового зварювання й різання матеріалів. Дайте схеми будови дугових плазмових головок. Наведіть сфери застосування плазмового зварювання та різання матеріалів.

2. Опишіть головні електрохімічні способи обробітку, зіставте їх технологічні можливості.

3. Що таке паяння металів? Технологія паяння м’якими і твердими припоями. Застосування паяння в машинобудуванні.

4. Охарактеризуйте процес волочіння. Наведіть схеми волочильних верстатів, застосовуваних для обробітку труб, прутів, дротів.

Рис.8.

Варіант 28

1. Перерахуйте головні дефекти зварних швів і наведіть їх схеми. Зазначте причини утворення пороків зварювання.

2. Дайте визначення полімерів. Наведіть їх класифікацію стосовно температури. Коротко опишіть методи одержання полімерів.

3. Опишіть процес виготовлення мідного дроту діаметром 2 мм і підрахуйте кількість проходів при волочінні.