Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 14

5. Режим і призначення азотування, властивості азотованого шару. Які сталі піддаються азотуванню?

Варіант 20

1. Як впливають модифікатори на процес кристалізації? Приведіть приклади використання модифікування.

2. Методи обробки, що застосовуються для збільшення міцності металевих сплавів.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбувається в сплавах, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 0,3% вуглецю. Укажіть назву сплаву і його структуру.

4. Що таке загартованість сталі? Від чого вона залежить?

5. Для яких сталей застосовується відпалювання на зернистий перліт? Пояснить мету такого відпалювання і вибір режиму.

Варіант 21

1. Ковкий чавун, його структура, властивості, технологія одержання, позначення й сфери застосування.

2. Чистота сталі. Роль чистоти сталі в забезпеченні надійності, а довговічності конструкцій.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбувається в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 3,8% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Що таке загартування? Використовуючи діаграму залізо - цементит, укажіть температуру нагрівання під загартування сталі 40 і У10. Опишіть перетворення, що відбуваються в сплавах при обраному режимі обробки, одержані структури і властивості.

5. Вуглецева сталь У8 після одного виду термообробки одержала структуру пластинчастого перліту, а після іншого виду - зернистого перліту. Яка термообробка була застосована в першому і в другому випадках?

Варіант 22

1. Що таке ліквація? Види і механізм виникнення ліквації, способи запобігання й усунення.

2. Під дією яких напруг відбувається пластична деформація? Як при цьому змінюються структура і властивості металу?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх областях діаграми, опишіть перетворення, що відбувається в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 4,3% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Після загартування вуглецевої сталі, отримана структура мартенситу і цементиту. Вкажіть орієнтовно вміст вуглецю в сталі, температуру загартування, що забезпечили зазначену структуру.

5. Для яких сталей застосовується відпалювання на зернистий перліт? Поясните мету обробки і вибір режиму.

Варіант 23

1. Накресліть діаграму стану для випадку утворення безперервного ряду твердих розчинів. Що таке твердий розчин? Приведіть приклад сплаву.

2. Які процеси відбуваються при гарячій пластичній деформації? До якого виду деформації /гарячої або холодної/ відноситься проковування свинцевої смуги при кімнатній температурі?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбувається в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 2,14% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Сутність, способи здійснення й сфери застосування поверхневого загартування. Деталі з яких сталей піддають, звичайно, поверхневому загартуванню?

5. Різновиди процесу цементації, сутність, переваги і недоліки кожного виду.

Варіант 24

1. Дайте порівняльну характеристику структури і властивостей різних видів графітизованих чавунів, назвіть сфери їхнього застосування.

2. Поняття про перегрів і перепал сталі, їхній вплив на властивості, шляхи виправлення перегріву.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 0,01% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Доевтектоїдна вуглецева сталь має грубозернисту структуру перегріву. Який вид термообробки варто застосувати для усунення перегріву?