Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 19


Варіант 15

1.  Які види термічної і хіміко-термічної обробки забезпечують високу зносостійкість сталевих деталей? Наведіть приклади.

2.  Мартенситне перетворення у сталі. Умови його перебігу. Особливості будови і властивості мартенситу.

3.  Для виготовлення обрізних штампів вибрана сталь Х12М. Укажіть склад, назначте і обґрунтуйте режими термообробки, поясніть вплив легування на перетворення, що протікають у сталі при термообробці. Опишіть мікроструктуру і властивості сталі.

4.  Вплив цинку на властивості міді. Наведіть приклади мідно-цинкових сплавів, укажіть їх структуру, механічні властивості й області застосування.

5.  Поліетилен високого і низького тиску. Його властивості й області застосування.

Варіант 16

1.  Принципи маркування легованих сталей. Наведіть приклади легованих сталей і розшифруйте їх склад.

2.  Способи зміцнення поверхні сталевих деталей для підвищення їх зносостійкості. Проаналізуйте їх переваги, недоліки й області застосування.

3.  Назначте режим термічної обробки ресор зі сталі 65 й обґрунтуйте його вибір. Опишіть перетворення, що протікають і сталі при термообробці, структуру і властивості сталі після обробки.

4.  Розшифруйте склад сплаву АК8, вкажіть способи виготовлення деталей із нього, зміцнення сплаву й охарактеризуйте механічні властивості.

5.  Опишіть неметалеві матеріали, що використовуються у машинобудуванні (скло, кварц, піноскло, склоемалі).

Варіант 17

1.  Яку роль відіграє марганець у вуглецевих і легованих сталях?

2.  Виберіть сталь для виготовлення ресор. Назначте режим термообробки, опишіть структуру і властивості ресор у готовому вигляді. У який спосіб можна підвищити стомлюючу витривалість ресор?

3.  Для виготовлення машинний мітчиків обрана сталь Р10К5Ф5. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте режим термообробки й обґрунтуйте його, укажіть структуру і властивості сталі у готовому вигляді.

4.  Деталі літака виготовлені зі сплаву В95. Укажіть склад сплаву, спосіб його зміцнення, поясніть природу зміцнення, охарактеризуйте властивості сплаву.

5.  Опишіть теплостійкі і жароміцні пластмаси (із теплостійкістю понад 200°С). Укажіть умови їх застосування.

Варіант 18

1.  Викладіть сутність процесів при дифузійній металізації. Наведіть приклади одного із видів такої обробки.

2.  Поясніть механічні властивості чавунів в залежності від форми включень графіту і структури їх металевої основи.

3.  Для виготовлення деталей, що працюють в окисній атмосфері при 800°С, вибрана сталь 12Х18Н9Т. Вкажіть склад, обґрунтуйте вибір сталі для даних умов роботи і поясніть роль хрому у цій сталі.

4.  Назначте марку алюмінієвої бронзи для виготовлення дрібних відповідальних деталей (втулок, фланців і т.п.). Укажіть її склад, опишіть структуру, використовуючи діаграму стану мідь-алюміній, і основні властивості.

5.  Склад, класифікація, властивості й області застосування гуми у машинобудуванні.

Варіант 19

1.  Роль захисних середовищ при термообробці виробів із металів і сплавів, види середовищ і області їх застосування.

2.  Відпуск сталі. Види відпуску, режими, перетворення, структура, яка отримується, і властивості.

3.  Для виготовлення оправок із твердістю по всьому перерізі НВ = 2500¼2800 МПа вибрана сталь 40ХН. Укажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте режими термообробки, поясніть роль легування при перетвореннях, що проходять у сталі, опишіть структуру і властивості сталі після обробки.

4.  Укажіть марки, склад, властивості і спосіб виготовлення металокерамічних твердих сплавів для різального інструменту.

5.  Опишіть антифрикційні полімерні покриття, їх властивості, спосіб нанесення й умови використання.

Варіант 20

1.  Виберіть вуглецеву сталь для виготовлення свердел. Назначте режим термообробки, опишіть сутність перетворень, структуру і властивості інструменту.