Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 11

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 0,45% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Чим обумовлені принципи вибору температури нагрівання під загартування для доевтектоїдних і заевтектоїдних сталей?

5. Як можна виправити грубозернисту структуру вуглецевої сталі? Обґрунтуйте вибір режиму термообробки.

Варіант 5

1. Укажіть види взаємодії компонентів у металевих сплавах. Як вони впливають на властивості сплавів? Приведіть приклади.

2. Опишіть способи визначення механічних властивостей сплавів при статичних іспитах на розтягання.

3. Накресліть діаграму залізо-цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуєте криву охолодження для сплаву з 0,8% вуглецю. Укажіть назву і структуру цього сплаву.

4. Для яких сталей і з якою метою проводиться відпалювання на зернистий цементит? Приведіть приклади марок сталі і режимів відпалювання.

5. Для яких цілей застосовується дифузійне відпалювання? Приведіть приклади вибору температури такого відпалювання.

Варіант 6

1. Приведіть приклади хімічних сполук у сплавах на основі залозі, міді, алюмінію. Яку роль грають ці з'єднання в зазначених сплавах?

2. Що таке макроаналіз? Види макроаналізу. Способи його проведення. Які задачі вирішуються за допомогою макроаналізу?

3. Накресліть діаграму залізо-цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву про 2,3% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру

4. Опишіть чотири основних перетворення в сталі при термічній обробці. Укажіть види термообробки, при яких відбуваються зазначені перетворення.

5. Які перетворення протікають при відпустці в загартованій на мартенсит сталі? Як усунути відпускну крихкість?

Варіант 7

1. Що таке обмежені в необмежені тверді розчини? Умови їхнього утворення. Приведіть приклади.

2. Що таке наклеп? Його сутність і практичне використання. Приведіть приклади.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і на основі правила фаз побудуйте криву охолодження для сплаву про 4,0% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Обробка сталі холодом. Сутність і процеси, що відбуваються при цьому, призначення і вплив на властивості виробів. Приведіть приклади.

5. По діаграмі залізо - цементит визначите температури відпалювання, нормалізації і загартування для сталі У12. Опишіть структуру і властивості сталі після кожного виду термообробки.

Варіант 8

1. Що таке поліморфізм? Яке практичне значення має поліморфізм заліза?

2. В чому різниця між холодними і гарячим пластичним деформуванням. Опишіть особливості обох видів деформації.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 5,2% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. По діаграмі залізо - цементит визначите температуру повного і неповного відпалювання і нормалізації для сталі 20. Опишіть ці режими термообробки, структуру у властивості сталі після неї.

5. Визначте температуру рекристалізаційного відпалювання заліза, міді, алюмінію й олова. З якою метою застосовують таке відпалювання?

Варіант 9

1. Опишіть особливості металевого типу зв'язку і властивості металів.

2. Як впливає ступінь пластичної деформації на властивості металів? Що таке анізотропія властивостей?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбувається в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 2,4% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.