Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 4

Варіант 11

1. Опишіть паливо й вогнетриви, що застосовуються в металургії.

2. Опишіть технологію одержання сірого чавуну. Наведіть схеми структур сірих чавунів, маркування та сфери застосування сірого чавуну.

3. Охарактеризуйте властивості, маркування і сфери застосування ливарних алюмінієвих сплавів. Опишіть особливості виготовлення виливків із цих сплавів.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із БрОЦ 2-3,5 (із двох рис.1,2) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 12

1. Опишіть конструкцію мартенівської печі й технологію процесу, починаючи від підготування печі до плавки та випуску готової сталі. Подайте схему печі.

2. Опишіть механічні властивості металів. Докладно спиніться на характеристиках грузькості.

3. Опишіть процес утворення у виливках усадочних раковин і заходи попередження цих дефектів.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із АК-7 (із двох рис.3 і рис.4) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної

деталі, опишіть порядок його виготовлення і подайте ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 13

1. Викладіть технологію одержання титану із руд з вказівкою реакцій.

2. Опишіть маркування, склад і сфери застосування сталей загального призначення та конструкційних вуглецевих сталей.

3. Опишіть метод ущільнення формувальних сумішей у ливарних формах струшуванням, його переваги й недоліки. Інші способи ущільнення формувальної суміші.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із СЧ-45 (із двох рис.1,2) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Рис.5

Варіант 14

1. Опишіть процес одержання алюмінію з глинозему із наведенням схем устаткування.

2. Зазначте маркування й сфери застосування якісних конструкційних і інструментальних сталей.

3.Охарактеризуйте самотвердіючі, холоднотвердіючі та рідкоскляні суміші, що застосовуються для виготовлення стрижнів. Опишіть їх склад, приготування й властивості.

4.Покажіть, яка конструкція деталі із БрХ 30 (із двох рис.5, а і б) є більш технологічною. Розробіть виливку більш

технологічної деталі, опишіть порядок

 його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 15

1. Намалюйте й опишіть схему будови металевого злитка. Поясніть процес утворення окремих зон.

2. Опишіть хімічні властивості металів. Чим вони характеризуються?

3. Опишіть сутність ливарного процесу, його переваги й недоліки. Сучасний стан і перспективи розвитку.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із СЧ 10 (із двох рис.3,4) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 16

1. Викладіть сутність переробки чавуну в основній мартенівській печі скрап-рудним процесом.

2. Вплив вуглецю на механічні властивості залізовуглецевих сплавів. Поясніть причини неоднозначного впливу вуглецю на характеристики міцності, пластичності, ударної грузькості.

3. Опишіть призначення, побудову і різновиди ливникових систем. Наведіть схеми типових ливникових систем.

4. Покажіть, яка конструкція деталі із ИЧХ 28 (із двох рис.1,2) є більш технологічною. Розробіть креслення виливка більш технологічної деталі, опишіть порядок його виготовлення і наведіть ескіз розрізу зібраної форми.

Варіант 17

1. Опишіть процес одержання чавуну в доменній печі з наведенням необхідних реакцій.

2. Опишіть поліморфні перетворення заліза. Які фази утворяться в залізовуглецевих сплавах на основі різноманітних модифікацій заліза? Властивості цих фаз.

3. Опишіть машини, що застосовуються для лиття під тиском. Подайте їх схеми, зазначте сфери застосування.

4. Розробіть технологію виготовлення литої деталі із сталі 45Л за її кресленнями (рис.5,б). Покажіть ескіз зібраної піщаної форми.

Варіант 18

1. Наведіть спрощені схеми полум’яних печей: камерної, методичної, карусельної. Зазначте їх розходження, переваги, недоліки.