Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 12

4. Перелічите основні види загартування сталі і нанесіть їх графічно на діаграму ізотермічного перетворення аустеніту сталі з 0,8% вуглецю.

5. Що таке загартування сталей? Як вибирається при цьому охолоджувальне середовище? Критична швидкість загартування. Структура сталі після загартування.

Варіант 10

1. Як впливають ступінь чистоти металу і наявність домішок на процес рекристалізації?

2. Опишіть методику визначення межі міцності, умовної межі текучості, відносного подовження і поперечного звуження металевих зразків.

3. Накресліть діаграму залізо - цемент, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 1,5% вуглецю. Укажіть назву сплаву і його структуру,

4. Різальний інструмент зі сталі У10 був перегрітий при загартуванні. Як виправити отриманий дефект? Призначте режим виправлення, опишіть структуру і властивості сталі.

5. Для виготовлення інструмента застосовується сталь зі структурою зернистого перліту. Як одержати таку структуру? Укажіть конкретний режим термообробки інструментальної сталі.

Варіант 11

1. Що таке переохолодження і як воно впливає на величину зерна?

2. В чому різниця між пружною і пластичною деформаціями, поясніть.

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві, і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 2,5% вуглецю. Укажіть назву і структуру цього сплаву.

4. Що таке прогартовуваність сталі? Як впливають на прогартовування легуючі елементи? Як визначають прогартовуваність сталі?

5. Що таке ступінчате гартування? Нанесіть цей процес графічно на С-подібній діаграмі. Як здійснюється і для чого призначена така термообробка?

Варіант 12

1.Від яких факторів залежить величина зерна металу, що за кристалізувався? Поясните причини.

2. Які перетворення відбуваються при нагріванні наклепаного металу? Як при цьому змінюються його структура і властивості?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення і, користуючись правилом фаз, побудуєте криву охолодження для сплаву з 2,8% вуглецю. Укажіть назву і структуру цього сплаву.

4. Вироби зі сталі 40 були недогріті при загартуванні. Чим шкідливий недогрів і як виправити цей дефект?

5. По діаграмі залізо - цементит визначте температуру повного і неповного загартування сталі 40. Яка структура і властивості сталі після обох видів гартування?

Варіант 13

1. Приведіть класифікацію вуглецевих сталей за призначенням.

2. Що таке критична ступінь деформації і як вона визначається?

3. Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві і, користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву про 0,6% вуглецю. Укажіть назву сплаву і його структуру.

4. Як здійснюється ізотермічне загартування і з якою метою її застосовують? Покажіть цей процес графічно на С-образній діаграмі.

5. Різальний інструмент зі сталі У13А потрібно обробити на максимальну твердість. Призначте режим термообробки, опишіть структуру і властивості сталі.

Варіант 14

1. Поясните механізм впливу модифікаторів різного виду на будову литого металу.

2. Як і чому при холодній пластичній деформації змінюються властивості металів?

3.Накресліть діаграму залізо - цементит, укажіть структурні складові у всіх її областях, опишіть перетворення, що відбуваються в сплаві користуючись правилом фаз, побудуйте криву охолодження для сплаву з 4,1% вуглецю. Назвіть сплав і вкажіть його структуру.

4. Перерахуйте види відпуску сталі, що загартовується, укажіть структуру сталі і призначення кожного виду відпуску. Приведіть приклади.

5. По діаграмі залізо - цементит визначите температуру повного відпалювання і нормалізацію для сталі 40. Опишіть структуру і властивості сталі після термообробки.