Методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні питання з курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство”, страница 17

4.  Укажіть склад і опишіть структуру латуні Л68. Призначте режим термообробки між окремими операціями глибокої витяжки, обґрунтуйте його вибір. Наведіть механічні властивості латуні.

5.  Органічне скло. Опишіть його властивості й сфери застосування у машинобудуванні.

Варіант 5

1.  Типові марки, області використання і режими термообробки легованих інструментальних сталей.

2.  Чим пояснюється висока зносостійкість високомарганцевистої сталі 110Г13?

3.  Для виготовлення прошив очних пуансонів вибрана сталь Р18. Вкажіть склад сталі і її групу за призначенням. Назначте і обґрунтуйте режим термообробки, опишіть перетворення, структуру і властивості пуансонів після обробки.

4.  Розшифруйте склад сплаву Д1. Опишіть спосіб зміцнення сплаву і поясніть причини зміцнення. Укажіть механічні властивості сплаву.

5.  Скловолокніт СВАМ. Опишіть властивості, спосіб отримання, виготовлення деталей, області застосування.

Варіант 6

1.  Теплостійкість (красностійкість). Причини високої теплостійкості швидкорізальних сталей.

2.  Вимоги до структури і властивостей антифрикційних (підшипникових) сплавів. Наведіть приклади сплавів.

3.  Для виготовлення молотових штампів вибрана сталь 5ХНВ. Укажіть її склад, призначення, обґрунтуйте режим термообробки, поясніть вплив легування на перетворення, що проходять у сталі при термообробці. Опишіть структуру і властивості штампів після обробки.

4.  Розшифруйте склад і опишіть структуру бронзи БрОЦС4-4-2,5. Поясніть призначення легуючих елементів. Наведіть механічні властивості.

5.  Текстоліти. Вплив бавовняної, скляної й азбестової тканин на властивості пластмас. Укажіть сфери застосування текстолітів.

Варіант 7

1.  Призначення ванадію у легованих сталях. Наведіть марки сталей, легованих ванадієм. Укажіть їх властивості й сфери використання.

2.  Приведіть класифікацію легованих сталей за структурою після охолодження на повітрі. Вкажіть області використання сталей різних класів за структурою. Наведіть приклади.

3.  Після термічної і хіміко-термічної обробки шестерні повинні отримати твердий зносостійкий поверхневий шар і в’язку серцевину. Укажіть склад вибраної сталі 18ХГТ, визначте її групу за призначенням. Назначте режим термічної і хіміко-термічної обробки, поясніть вплив легування, опишіть структуру і властивості поверхневого шару і серцевини.

4.  Розшифруйте марку матеріалу БрБ2, вкажіть його склад, режим термообробки, структуру, властивості й області застосування у техніці.

5.  Назвіть властивості й області застосування у техніці шаруватих пластиків на основі фенолформальдегідних смол.

Варіант 8

1.  Призначення бору у конструкційних сталях. Наведіть марки сталей, легованих бором. Назвіть їх властивості й області застосування.

2.  Швидкорізальні сталі. Склад, марки, термообробка. Чим пояснюється висока теплостійкість цих сталей?

3.  Для виготовлення черв’яків із зносостійкою поверхнею і в’язкою серцевиною вибрана сталь 20ХГР. Вкажіть склад і групу сталі за призначенням. Назначте й обґрунтуйте режим термообробки, поясніть вплив легування на перетворення, що проходять у сталі при термообробці, опишіть структуру і властивості обробленої сталі.

4.  Для деталей арматури вибрана бронза БрОФ10-1. Укажіть склад і структуру сплаву, призначення легуючих елементів і механічні властивості.

5.  Жароміцні керамічні матеріали. Склад, властивості, умови застосування у машинобудуванні.


Варіант 9

1.  Мартенситно-старіючі високоміцні сталі, їх склад, марки, термообробка, структура, властивості й області застосування.

2.  Призначення вольфраму і молібдену у легованих сталях.

3.  Для виготовлення молотових штампів вибрана сталь 5ХНВ. Укажіть її склад, режим термообробки, поясніть вплив легування на перетворення у сталі, опишіть структуру і властивості сталі після термообробки.