Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 37

- потужність - 400 Вт

- напруга на лампі - 135 В

- струм лампи робочий - 3,25 А

- струм лампи пусковий - 12,0 А

- світловий потік , після 100 годин горіння - 19 000 лм;

Щоб обмежити засліплення  від прожекторів за нормативними вимогами, відношення осьової сили світла прожектора  до квадрата висоти установки його над рівнем ока спостерігача не повинна перевищувати 300, згідно з цим мінімально припустима висота установки прожекторів ,м, визначається з рівняння:

=,                                                                                          (9.1)

=м

9.3.3 Визначення кількості та схеми розміщення прожекторів

Розрахунок прожекторного освітлення ведеться на горизонтальну площину, та реалізується шляхом компоновки ізолюкс.

,                                                                                               (9.2)

де:

 - умовна освітленість, що приймається від світильника з лампою 1000 лм, лк;

 - нормована освітленість, лк;

 - коефіцієнт запасу.

 лк.

Розрахунки для побудови ізолюкси  лк, зводимо до таблиці:

Таблиця 9.1

х

x/h

ξ

ρ

ρ³

ε

η

y

8

1

0.56

1.24

1.89

181

0.54

5.35

12

1.5

0.32

1.7

5.1

489.6

0.32

4.35

16

2

0.19

2.2

11

1056

немає ізолюкси

-

Примітка:

1.  ξ, ρ, ρ³ визначаються за довідковими таблицями в залежності від співвідношення x/h, та θ.

2. 

3. 

Розміщення прожекторів на щоглах задається нахилом їх вісей до горизонтальної площини θ. До основи щогли примикає «мертвий простір», що лімітується для більшості прожекторів радіусом, який приблизно дорівнює:

                                                                                    (9.3)

де:

 - висота встановлення прожектора, м;

 - кут нахилу прожектора до горизонтальної вісі.

 м.

Рис. 9.1 Схема розміщення прожекторів на будівельному майданчику

Висновок: для освітлення будівельного майданчика приймаємо 6 прожекторів ПЗР-400 з лампами ДРЛ-400. Щогли розташовувати згідно рис.9.1.


Список використаних джерел

1. Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения на участках обращения скоростных пассажирских поездов. ЦРБ - 393   МПС РФ. 1996.56с.

2. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. ЦП -774   МПС РФ. 2000.

3. Вертинский СВ. Динамика вагона. М.: Транспорт, 1972. 304с

4. Турбин И.В. //Изыскания и проектирование железных дорог. - М.: Транспорт. 1989.-с.96-124. 145-149. 188-197.259-266

5. Пикан Ж.-Л. Повышение скоростей движения поездов на обычных линиях  Железные дороги мира. -2002. - №9. - с.69 - 73

6. Методичні вказівки до практичних занять для студ. спец. 7.100502 «залізничні споруди та колійне господарство» всіх форм навчання (№ 1088).-X.: УкрДАЗТ. 2003.

7. Примірна інструкція з охорони праці для працівників колійного господарства ЦП-0169 від  10.01.2007.с. 16-30, 40-90.

8. Наказ №43 від12.03.2007 «Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві» с. 1-10, 15-20.

  9.  А.А.Петрукович, И.И.Купчинов, С.М.Лебедев, Д.В.Процко

Геодезия. Москва – 1959.-с 153-165

 10. П.И.Шилов Геодезия. М.:Геодезиздат ,1953.


Перелік графічного матеріалу

Лист 1 – План лінії на карті в горизонталях

Лист 2 – Профіль геодезичної лінії

Лист 3 – Профіль повітряно-ламаної лінії І-го варіанту

Лист 4 – Профіль повітряно-ламаної лінії ІІ-го варіанту

Лист 5 – Профіль І-го варіанту

Лист 6 – Профіль ІІ-го варіанту

Лист 7 – …

Лист 8 – …

Лист 9 – Графік оволодіння перевезеннями

Лист 10-11 – Наукова частина

Лист 12 – Порівняння варіантів