Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 7

                                                                                            

У кінці таблиці виконується перевірка розрахунків, сума прямих і сума кривих повинна дорівнювати довжині варіанта, тобто:

,                                                                                     (3.5)

де:

 - довжина і-тої кривої, м;

 - довжина і-тої прямої вставки, м.

По І-му варіанту сума прямих і кривих ділянок дорівнює:

20589 + 36661 = 57250 м.

По II-му варіанту сума прямих і кривих ділянок дорівнює:

10675 + 41125 = 51800 м.

2.4 Проектування поздовжнього профілю

Проектування поздовжнього профілю виконується після уточнення та коригування положення траси на ділянках напруженого хода та підбора радіусів кругових кривих в плані. Проектна лінія має відповідати вимогам ДБН, які забезпечують безпеку, безперебійність та плавність руху поїздів. Для цього беремо до уваги дані, що приведені в таблицях 3 і 4 з ДБН, що нормують параметри елементів профілю.

Існують норми, що рекомендують та допускають. Область їх використання залежить від зон швидкостей на поздовжньому профілі.

Для забезпечення плавності руху поїздів потрібно щоб

(2.6)

Виходячи з цих умов норми проектування поздовжнього профілю на шкідливих ухилах повинні бути рекомендовані

а  на нешкідливих допустимі

При проектуванні залізниць креслимо скорочений поздовжній профіль у масштабах =1:1000, =1:50000. Профіль характеризується трьома величинами:

-  ухилом елемента;

-  довжиною елемента;

-  різницею ухилів суміжних елементів.

Керівний ухил залізниці приймається за ДБН, довжина елемента і різниця ухилів суміжних елементів за таблицями 3,4 [2]. За умовами зрушення поїзда з місця, величина максимального ухилу перед світлофором на довжині приймально-відправних колій не повинна бути більшою:

,                                                                               (2.7)

де:

 - сила тяги локомотива при зрушенні (див. додаток Б MB №1088);

 - маса локомотива (див. додаток Б MB №1088);

 - маса состава (дивися до даток И B №1088);

 - основний питомий опір зрушенню.

Довжина елемента профілю може бути якнайбільшою, або розрахована за формулою:

,                                                                                      (2.8)

де:

 - довжина елемента поздовжнього профілю, м;

 - глобальний радіус сполучення елементів, м;

 - фактична різниця ухилів суміжних елементів

Різниця ухилів суміжних елементів визначається за формулою:

,                                                                                 (2.9)

і не повинна бути більше нормативної (таблиці 3, 4 [2]).

Якщо різниця суміжних елементів більше нормативної, то необхідно запроектувати елементи перехідної крутизни в кількості, яка визначається за формулою

,                                                                                        (2.10)

де:

 - потрібна кількість елементів перехідної крутизни;

 - фактична різниця ухилів суміжних елементів на профілі;

 - необхідна різниця ухилів суміжних елементів за нормою.

Для забезпечення безперебійності руху поїздів необхідно, щоб фактичний опір руху поїзда був менший або дорівнював нормативному, тобто:

,                                                                                             (2.11)

За нормативний опір при проектуванні залізниць приймають згідно [3]:

,                                                          (2.12)

Якщо керівний ухил, попадає на криву, то фактичний опір буде

,                                            (2.13)

У цьому випадку фактичний опір більше нормативного.

Для забезпечення безперебійності руху поїздів фактичний опір потрібно зменшити на величину еквівалентного ухилу, тобто керівний ухил у межах кривої потрібно зменшити на величину еквівалентного.

Після того, як визначені ухили і довжини елементів профілю, підраховують проектні відмітки на всіх переломах профілю з точністю до 0,01 м і по цих відмітках на профілі креслять-остаточну проектну лінію.

Проектні відмітки розраховують за формулою