Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 23


Визначивши об'єм земельного полотна головної колії  знаходимо середній покілометровий об'єм земельних робіт по головній колії

 (тис.м3/км)                                                               (5.11)

де:

 - довжина лінії (в км).

Установлюємо холмистий характер рельєфу та третю категорію важкості будівництва.

Об'єми масивів у межах роздільних пунктів повинні збільшуватись на величину

 (тис.м3),                                             (5.12)

де:

5,3 - відстань між вісями суміжних колій на роздільних пунктах, м;

 - кількість приймально-відправних колій на роздільному пункті (крім головного), встановлюється в залежності від розмірів руху поїздів по рекомендаціям ДБН (табл.. 17 ДБН); (рис4.2)

(тис.м3)

В зв'язку зі зменшенням обсягів робіт, які визначаються по поздовжньому профілі, складеному по мілкомасштабним картам (1:50000; 1:25000), по рекомендаціям Ленгіпротрансу треба врахувати поправочні коефіцієнти а.

Для другої категорії важкості будівництва приймаємо .

Таким чином сумарний об'єм земельного полотна складає

 (тис.м3),                                               (5.13)

Наряду з вартістю земляних робіт по спорудженню земляного полотна, акож враховуються затрати на додаткові земляні роботи (спорудження нагірних та водовідвідних канав, берм, дамб, конусів у мостів, заглиблення та випрямлення русел, влаштування переїздів) та на роботи по укріпленню земляного полотна. Із урахуванням вартості проведення додаткових та укріплювальних робіт середню величину вартості розробки 1 м³ (профільної кубатури) земляного полотна (основних земляних робіт) приймаємо рівною 18 грн.

,                                                                                        (5.14)

Проведемо аналогічні розрахунки для другого варіанта, які доцільно звести до таблиці 5.2:


Таблиця 5.2 - Відомість підрахунку об'ємів земельних робіт по ІІ-му варіанту