Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 8

,                                                                             (2.14)

де:

 - наступна проектна відмітка;

- попередня проектна відмітка;

 - ухил елемента;

- довжина елемента.

Після того, як накреслили проектну лінію на поздовжньому профілі, потрібно підрахувати робочі відмітки на всіх переломах поверхні землі за формулою:

,                                                                                   (2.15)

де:

 - робоча відмітка;

 - відмітка землі.

Якщо під переломом профілю нема відмітки землі, то її потрібно визначити методом інтерполяції.

Після цього профіль аналізується ще раз на предмет забезпечення безпеки і безперебійності руху. Дивляться, щоб виїмки довжиною більше 400 м не були запроектовані на площадці (тобто і = 0), щоб були витримані умови не занесення залізниці снігом тобто:

,                                                                                      (2.16)

де:

- товщина снігу в районі проектування;

 - норма збільшення висоти насипу за ДБН.

Після цього остаточно закріплюють на карті і профілі кілометри.

2.5 Розміщення роздільних пунктів

Залізниці дуже рідко проектують і будують одразу двоколійними. У зв'язку з цим для організації руху поїздів "туди" і "назад" потрібно розмістити роздільні пункти таким чином, щоб забезпечити необхідну розрахункову пропускну спроможність.

Орієнтоване розташування осей ділянки невпинного схрещення може бути здійснене в процесі проектування подовжнього профілю шляхом послідовного підрахунку часу ходу, по окремих елементах профілю виходячи зі сталих швидкостей на відповідних ухилах. Коригування розташування осей і двохколійних ділянок для невпинного схрещення виконується шляхом більш точного визначення часу ходу поїздів. Найбільше наочно це здійснюється графічним шляхом.

Варто враховувати, що для невпинного схрещення поїздів розрахункові осі повинні розташовуватися строго ідентично. Тому зміна положення однієї вісі спричиняє зміна положення всіх інших. Відступ від розрахункового часу ходу між осями може бути допущено тільки на перегонах, що прилягають до станцій з обов'язковими припиненнями, і тільки у бік зменшення встановленої норми. Після уточнення розташування осей двохколійних ділянок провадиться зміна поздовжнього профілю і плаща лінії і. якщо необхідно, уточнюється довжина двохколійних ділянок.

При зупинному схрещенні період звичайного, непакетного графіка руху поїздів визначається за формулою:

(хв)                                                                              (2.17)

де:

- час станційних інтервалів ( при напівавтоблокуванні-4 хв, при автоблокуванні – 3 хв)

3хв

 - добова максимальна пропускна здатність перегону при заданому технічному стані дороги.

 визначаємо на підставі розрахунку за вихідним даними вантажонапруженості на десятий рік експлуатації в напрямку «туди» і вагової норми складу , отриманої тяговими розрахунками.

                                                                                   (2.18)

(млн.т.)

(п. п. /добу)

 - коефіцієнт внутрішньорічної нерівномірності перевезень, .

 - коефіцієнт надійності роботи дороги,

Для визначення осі роздільного пункту на проектованому поздовжньому профілі необхідно виконати умову рівності дійсного часу ходу в обох напрямках при заданому локомотиві періоду звичайного графіка ( ).

Час ходу підраховується по кожному запроектованому елементі проектної лінії в обидва боки по методу сталих швидкостей. Час ходу поїзда на 1 км елемента профілю береться по таблицях сталих швидкостей для заданої величини керівного ухилу.

2.5.1 Визначення розташування роздільних пунктів

Визначимо розташування вісі роздільного пункту для І-го варіанта.

 т;

(п. п. /добу)

(хв)

Відповідно до методики розрахунку доцільно підрахунок часу вести в табличній формі:

Таблиця 2.3 - Розрахунок часу руху по І-му варіанту.