Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 26

де:

- вартість роздільного пункту даного типу (в тис.грн.) приймається за таблицею 2.14. MB №165 = 1620 тис. грн;

- кількість роздільних пунктів даного типу, що приходиться на довжину запроектованої ділянки.

Вартість роздільних пунктів по обом варіантам однакова і тому може враховуватись, тому що це вплине на результати техніко-економічного порівняння варіантів. Так, наприклад, в дипломному проекті вартість початкової станції, практично однакова по варіантам, може не враховуватись.

5.1.6 Вартість об'єктів житлово-цивільного будівництва

При порівнянні варіантів траси вартість об'єктів житлово-цивільного будівництва звичайно враховується пропорційно довжині лінії:

                                                                         (5.20)

де:

 - вартість об'єктів житлово-цивільного будівництва, залежить від вантажонапруженості нетто в вантажному напрямку на 2-й рік експлуатації, виду тяги, кількості головних колій, приймається за таблицею 2.15. MB №165

  для І варіанта

  для ІІ варіанта

5.2 Результати підрахунку будівельної вартості варіантів

Результати підрахунку будівельної вартості запроектованих варіантів нової залізничної лінії доречно звести до таблиці 5.3. Після цього окремі складові будівельних витрат, а також значення сумарної вартості варіантів повинні бути виділені по варіантах. Треба мати на увазі, що зазвичай, варіант залізниці з більш крутим керуючим ухилом повинен призводити до скорочення довжини лінії та зменшенню обсягів робіт, а тому мати меншу будівельну вартість.

Якщо більш короткий варіант виявився дорожчим в будівельному відношенні, треба ретельно проаналізувати складові будівельної вартості та встановити ті з них, які привели до такого співвідношення. При цьому виявити та критично оцінити причини, що призвели до такого результату. Разом з цим необхідно забезпечити ретельну перевірку всіх розрахунків.

Будівельна вартість, віднесена на 1км довжини лінії, є одним із найважливіших питомих показників, якій характеризує водночас складність рельєфу та якість проекту.

Усі вартісні показники наведені в цінах, введених в дію з 1 січня 1969 року для першого територіального району ЕРЕР.

Таблиця 5.3 - Результати визначення будівельної вартості варіантів нової залізничної лінії

Складові будівельної вартості

Одиниці виміру

І-й варіант

=12 

L=56.25км

ІІ-й варіант

=14

L=51.80км

1

2

3

4

Вартість земельних робіт

тис.грн.

526456.08

371364.72

Вартість штучних споруд

тис.грн.

3765

6410

Вартість верхньої будови головних колій

тис.грн.

25560.25

22222.2

Вартість пристроїв, пропорційних довжині лінії, що поєднує: підготовку території будівництва; пристроїв зв'язку та СЦБ; пристроїв енергетичного господарства; експлуатаційного інвентарю та інструментів

тис.грн.

12108.38

10955.7

Вартість роздільних пунктів

тис.грн.

3240

3240

Вартість неосяжних робіт

(0.4 вартості по гш..1-5)

тис.грн.

228451.88

165677.05

Вартість об'єктів житлово-цивільного будівництва.

тис.грн.

15886.88

14374.5

Сумарна будівельна вартість

тис.грн.

815468.46

594244.18

Будівельна вартість, віднесена до 1км довжини лінії (варіанта)

тис.грн./км

14497.22

11471.9

Сумарна будівельна вартість, визначена з урахуванням територіального коефіцієнту k=1

тис.грн.

14497.22

11471.9


6Визначення експлуатаційних витрат

Річні експлуатаційні витрати визначаються за формулою:

 (грн../рік)                                                                                                                     (6.1)

де:

 - річні експлуатаційні витрати, пропорційні розмірам руху;

 - річні експлуатаційні витрати по утриманню постійних пристроїв.