Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

Вступ

1

Аналіз вхідних даних

1.1

Вхідні дані

1.2

Опис району проектування

1.3

Встановлення категорії дороги. Вибір норм проектування

2

Трасування ділянки нової залізничної лінії

2.1

Вибір напрямку залізниці

2.2

Трасування ділянки нової залізничної лінії за вибраним напрямком

2.3

Проектування плану залізниці

2.3.1

Розміщення кривих в плані лінії

2.4

Проектування поздовжнього профілю

2.5

Розміщення роздільних пунктів

2.5.1

Визначення розташування роздільних пунктів

2.6

Розміщення та вибір отворів і типів водопропускних споруд

2.6.1

Розміщення та вибір отворів і типів водопропускних труб

2.6.2

Розміщення та вибір типів мостів.

3

Визначення можливої провізної спроможності нової залізничної лінії

4

Тягові розрахунки

4.1

Визначення маси поїзду

4.2

Визначення гальмової сили від дії гальмових копиль

4.3

Діаграми рівнодіючих сил і аналіз умов руху поїзда

4.4

Визначення швидкостей, що допускають, по гальмах при русі по перегонах

5

Порівняння варіантів лінії по грошовим показникам

5

5.1

Визначення будівельної вартості залізничної лінії з метою порівняння варіантів

5.1.1

Вартість земельних робіт

5.1.2

Вартість штучних споруд

5.1.3

Вартість верхньої будови колії

5.1.4

Вартість пристроїв, пропорційних довжині лінії

5.1.5

Вартість роздільних пунктів

5.1.6

Вартість об'єктів житлово-цивільного будівництва

5.2

Результати підрахунку будівельної вартості варіантів

6

Визначення експлуатаційних витрат

6.1

Експлуатаційні витрати, пропорційні розмірам руху

6.2

Експлуатаційні витрати з утримання постійних пристроїв

6.3

Загальні річні експлуатаційні витрати та їх аналіз

7

Економічна частина

7.1

Розрахунок локального кошторису на проведення земляних робіт

8

Розрахунок ланки прямокутної залізобетонної труби

8.1

Види водопропускних труб

8.2

Загальні принципи розрахунку труб

8.3

Розрахункова схема

9

Охорона праці

9.1

Складування і зберігання матеріалів і конструкцій на будівельних майданчиках

9.2

Будівельний майданчик і робочі місця

9.3

Проектування   прожекторного   освітлення будівельного майданчика

9.3.1

Вхідні дані

9.3.2 

Вибір висоти установки прожекторів

9.3.3

Визначення кількості та схеми розміщення прожекторів

Список використаних джерел

Перелік графічного матеріалу


ВСТУП

Залізниця є важливим елементом єдиної транспортної системи України.

Перша дорога за пасажирським поїздом від Петербурга до Павловські була збудована у 1838 р. Це стало початком подальшого розвитку будівництва залізниць. Вона виконує великий обсяг перевізних робіт ( близько 60% усього вантажопотоку та близько 40% пасажирських перевезень України) забезпечуючи надійні та економічні транспортні зв’язки між головними економічними районами і центрами країни.

Залізниця також має великий вплив на розвиток народного господарства країни, що визначає підвищені вимоги до всіх її споруд і пристроїв та визначає особливості її проектування.

Вишукування та проектування залізниць вивчає методи інженерних вишукувань з метою збору та обробки інформації про район проектування та розробці на її підставі комплексних науково-обґрунтованих проектів будівництва нових та реконструкції діючих залізниць. Головними вимогами до проектних рішень є гарантія безпеки руху на залізниці.

Також слід прослідкувати, щоб на час закінчення будівництва залізниці, вона відповідала б технічному рівню на той період. Для цого треба врахувати досягнення науки і техніки в усьому світі.

Перед розробкою проектної документації роблять економічні вишукування.

Похожие материалы

Информация о работе