Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 25


Встановлюємо холмистий характер рельєфу та другу категорію важкості будівництва, для якої .

(тис.м3)

Таким чином сумарний об'єм земельного полотна складає:

5.1.2Вартість штучних споруд

Вартість штучних споруд розраховується по формулі:

(тис грн.)                                    (5.15)

де:

 - вартість труби, що встановлюється при розміщенні та подборі малих водопропускних споруд, (тис грн.);

 - вартість малих мостів, (тис грн.);

 - будівельна вартість середніх та великих мостів, (тис грн.);

 - будівельна вартість тонеля, (тис грн.);

 - вартість переїзду, (тис грн.);

 - вартість путепровода, (тис грн.).

Будівельну вартість середніх та великих мостів, а також віадуків можна визначити приблизно (на основі використання збільшених показників) в залежності від типа конструкції, довжини та середньої висоти споруди.

Вартість штучних споруд по І-му варіанту траси дорівнює:

(тис грн.)

Вартість штучних споруд по ІІ-му варіанту траси дорівнює:

(тис грн.)

5.1.3 Вартість верхньої будови колії

Вартість верхньої будови колії залежить від її потужності, яка приймається згідно з вказівками ДБН (табл. 13).

Для вибору типа рейок необхідно встановити розрахункову вантажонапруженість брутто на п'ятий рік експлуатації, яка визначається з урахуванням пасажирських поїздів. При цьому вказану в завданні вантажонапруженість нетто треба перерахувати в вантажонапруженість брутто. З урахуванням пасажирського руху такий перерахунок можна виконати по наступному співвідношенню:

 (млн.т км/км)  ,                             (5.16)

де:

 - вантажонапруженість нетто (туди та назад) на 5-й рік експлуатації, млн.т км/км;

 - вага пасажирського поїзду, можна прийняти рівним 1000-1200т;

 - число пар пасажирських поїздів за добу на 5-й рік експлуатації.

При визначенні вартості верхньої будови головних колій треба враховувати, що в кривих з радіусом менше 1200м укладають більше (порівняно з прямими ділянками колії та ділянками з радіусом 1200м та більше) число шпал на ланку чи на 1 км колії (див. ДБН, табл. 13).

 (млн.т км/км)

Вартість верхньої будови головних колій визначається виразом:

,                                                              (5.17)

де:

 - вартість (в тис.грн.) 1км верхньої будови головних колій при заданій потужності, приймається з табл. .2.10 MB №165;

- довжина ділянок (в км), що мають дану потужність верхньої будови колії.

Для типу рейок Р65 при епюрі шпал на .1 км колії 1840шт. для залізобетонних шпал на щебеневому баласті приймаємо=429 тис. грн.

Для І-го варіанта:

.

Для ІІ-го варіанта:

5.1.4 Вартість пристроїв, пропорційних довжині лінії

Цю вартість можна визначити як суму витрат згідно з кошторисом, що приходиться на 1км довжини лінії помножену на довжину варіанта:

 (тис. грн.),                                                   (5.18)

де:

- вартість підготовки території будівництва, залежить від ступінню засвоєння території району, кількості головних колій, а також від категорії важкості будівництва, приймається за таблицею 2.11. MB № 165

При ІІ-й категорії будівництва та одній головній колії для теплової тяги приймаємо = 37 тис. грн.

 - вартість пристроїв зв'язку та СЦБ, залежить від типа СЦБ, виду тяги та кількості головних колій, приймається за табл..2.12. MB №165

При ІІ-й категорії будівництва та одній головній колії для теплової тяги приймаємо = 131 тис. грн.

- вартість пристроїв енергетичного господарства, залежить від виду тяги та кількості головних колій, приймається за табл..2.13. MB №165

При ІІ-й категорії будівництва та одній головній колії для теплової тяги приймаємо  = 39 тис. грн.

- вартість експлуатаційного інвентарю та інструмента , віднесена на 1км довжини лінії; можна прийняти в розмірі = 4.5 тис. грн./км для одноколійної лінії.

Вартість лінійних пристроїв для І-го варіанту можна визначити:

 тис. грн.

Вартість лінійних пристроїв для ІІ-го варіанту можна визначити:

 тис. грн.

5.1.5 Вартість роздільних пунктів

Вартість роздільних пунктів складає:

 (тис.грн.),                                                                (5.19)