Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 4

коричневим, заповідні території - зеленим, родючі землі - чорним і т.п.

Така обробка карти дає можливість вільно орієнтуватись у виборі фіксованих точок (км) і аналізу можливих напрямків залізниці.

Параметри геодезичної лінії:

- Довжина геодезичної лінії складає 49.3 км

- Перепад висот від 411 до 248 м (163 м)

- Середньоприродний ухил лежить в межах 3.3-32‰. Місцевість відноситься до середньохолмистої. Причому, починаючи с 27 км до виходу на напрямок Б середньоприродний ухил складає 11.7‰, тому на цих кілометрах лінія, що проектується може проходити в безпосередній близькості до геодезичної лінії.

2.2 Трасування ділянки нової залізничної лінії за вибраним напрямком

Трасування - комплексний процес проектування лінії, що поєднує в собі наступні етапи:

1) Аналіз рельєфу місцевості по заданому напрямку на підставі планшета-карти та складеного поздовжнього профілю по повітряно-ламаній лінії;

2) Пояснення положення фіксованих точок на місцевості;

3) За вибраним напрямком варіанта визначають знаходження вільних і напружених ходів. Для цього весь напрямок ділять на ділянки довжиною 45км і визначають ухили ділянок за формулою:

, (2.1)

де:

- кінцева відмітка ділянки, яка береться з карти в горизонталях;

 - початкова відмітка на ділянці;

 - довжина ділянки, яка визначається з карти в горизонталях.

Якщо ухил місцевості на ділянці більше ніж керівний ухил, то це буде напружений хід, якщо менше, то вільний хід.

Після цього потрібно відкоригувати напрямок залізниці на ділянках напруженого ходу. Починають це завжди з максимальних відміток на спуск, задаючись найбільш раціональною глибиною виїмки. Трасу на спуск розміщують так, щоб вона щонайбільше підходила до лінії нульових робіт. Лінія нульових робіт - це лінія заданого ухилу, тобто між двома суміжними горизонталями повинна бути відстань d у см, яка визначається за формулою:

,                                                                                          (2.2)

де:

 - масштаб карти в горизонталях;

 - переріз горизонталей;

 - керівний ухил лінії;

- еквівалентний ухил від кривої, можна приймати .

На ділянках вільного ходу трасу розміщують по найкоротшому напрямку.

4) Після уточнення напрямку залізниці на карті в горизонталях наноситься план лінії. План лінії спочатку наносять графічно, для чого виготовляють у масштабі карти шаблон кривих. Для уточнення положення плану транспортиром вимірюють кути повороту і розраховують основні елементи кривих – тангенс () та довжина кривої ():

,                                                                                                         (2.3)

де:

 -  радіус кривої, що проектується, м;

 - кут повороту лінії, грд;

,                                                                                          (2.4)

5) На ділянці запроектованого плану креслять схематичний поздовжній профіль. Горизонтальний масштаб схематичного повздовжнього профілю дорівнює 1:50000, а вертикальний - 1:1000.

Відмітки землі беремо з карти на всіх перетинах горизонталей і на всіх характерних точках (обов’язково найвищі та найнижчі).

6) Після того, як лінія землі нанесена на 4-5 км, наносять проектну лінію з урахуванням безпеки, безперебійності та плавності руху, а також беручи до уваги технічні, експлуатаційні й економічні вимоги до поздовжнього профілю згідно [2].

7) Після цього аналізують запроектовану ділянку залізниці, виявляючи недоліки і можливість їх усунення за допомогою зміщення тряси в плані чи профілі. Покращення траси можливе за рахунок зміни величини радіусів, кута повороту чи довжини прямих.

8) Після покращення положення траси змінюють на схематичному профілі лінію відміток землі і знову наносять проектну лінію. Звичайно, що після  2-3-х ітерацій буде задовільне рішення, і тоді виконують більш точне проектування плану і профілю на цій ділянці.

9) Одночасно з проектуванням плану і профілю потрібно вести відомість накопичення часу руху, щоб на розрахунковому часі запроектувати роздільний пункт.