Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 16

При заданому керівному ухилі для даного електровоза =2900 т. При цій масі складу не потребується подовження станційних колій, і відповідно станційної площадки. Визначаємо можливу провізну спроможність одного потяга по формулі:

Період звичайного графіка руху поїздів обчислюємо аналогічно попередньому випадку.

 хв.

Недоцільно при введенні електричної тяги повертатися до першого технічно стану дороги, тому одразу обчислюємо можливу провізну спроможність для частково-пакетного графіка, та руху поїздів з невпинним схрещенням.

 хв.;

Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

Період невпинного графіка визначимо по формулі:

хв..;

.

Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

Результати розрахунків доцільно внести до таблиці:


Таблиця 3.2 - Відомість розрахунків провізної спроможності по заданих роках експлуатації по І-му варіанту

№ технічного стану лінії

Род тяги

Тип локомотива

СЦБ, lпо, м

Тип графіка руху

Період графіка т, хв.

max пропускна спроможність

пар поїздів/добу

Рп max пар поїздів/добу

Можлива провізна спроможність

Маса

Складу

т

Провізна спроможність одного поїзда, млн.т.км/км на рік

Можлива провізна спроможність нетто,

2

5

10

15

Qбр

Qн(ср)

2

5

10

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

тепловозная

2ТЭ116

ПАБ

обыкн

57

24

19.2

15.5

14.0

11.7

11.7

3000

2100

0.92

14.3

12.9

10.8

10.8

2

АБЛ

ч.пак

77

35

28

24.3

22.8

19.5

19.5

22.4

21.0

18.0

18.0

3

АБЛ

ч.б.ос

33

40

32

28.3

26.8

23.7

23.7

26.0

24.7

21.8

21.8

4

АБЛ

двухпутн.

10

132

112.2

108.6

107.1

103.8

103.8

99.9

98.5

95.5

95.5

5

электрическая

ВЛ80т

АБЛ

ч.пак

59

45

36

32.3

30.8

27.5

27.5

2900

2030

0.89

28.7

27.4

24.5

24.5

6

АБЛ

ч.б.ос

23

58

46.4

42.7

41.2

36.9

36.9

38.0

36.7

32.8

32.8


4   Тягові розрахунки

Основні характеристики локомотиву та вагонів вибираємо по [1] оформлюємо у вигляді таблиць (таблиця 4.1, таблиця 4.2).

Таблиця 4.1 - Основні характеристики локомотиву 2ТЭ116

Найменування

Позначення одиниць вимірювання

Характерис-тика

Розрахункова маса локомотиву

Р, т

276

Розрахункова сила тяги

, кгс

50600

Сила тяги при зрушенні з місця

, кгс

81300

Розрахункова мінімальна швидкість

, км/год

24.2

Довжина локомотиву

, м

36

Таблиця 4.2 - Основні характеристики вагонів

Найменування ,

Позначення оди-

ниць вимірювання

4-х

вісні

Розрахункова маса вантажу у вагоні

, т

60

Коефіцієнт використання повновантажності

0.94

Співвідношення вагонів по кількості

, %

100

Власна маса вагону, тара

, т

22

Довжина вагону

1, м

15