Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 21

;  або; ;,                                                  (5.4)

В випадку конкурентних варіантів вибір найкращого може бути виконаний таким чином:

При наявності двох варіантів по терміну окупності:

Якщо ; , то

 (років),                                                                            (5.5)

Якщо ; , то

(років),                                                                            (5.6)

Або

Отриманий термін порівнюється з Тн = 10 років та до проектування приймається більш дорожчий варіант, якщо Т  Тн, при Т>Тн приймається варіант більш дешевий в будівельному відношенні.

5.1 Визначення будівельної вартості залізничної лінії з метою порівняння варіантів

Загальну будівельну вартість ділянки залізничної лінії з метою порівняння варіантів можна визначити за формулою:

,                            (5.7)

де:

 - вартість робіт по земельному < полотну головних та станційних  колій з врахуванням додаткових робіт по зміцненню;

 - вартість робіт по штучним спорудам на перегонах і роздільних пунктах;

 -вартість робіт з верхньої будови головної колії на перегонах;

 - вартість різних пристроїв, пропорційна довжині колії, яка вміщує вартість підготовки території будівництва, вартість пристроїв зв'язку, СЦБ та енергетичного господарства, що розміщуються на перегонах, вартість експлуатаційного інвентарю та інструмента;

 - вартість роздільних пунктів (без урахування вартості земельних робіт та штучних споруд), що поєднує вартість промислових та службових будов та споруд, вартість пристроїв водопостачання, каналізації, теплофікації та газопостачання, вартість верхньої будови станційних колій, вартість пристроїв зв'язку, СЦБ та енергетичного господарства, що розміщуються на роздільних пунктах;

 - вартість об'єктів житлово-цивільного будівництва;

1,4 - коефіцієнт, що враховує вартість тимчасових будов і споруд, інші роботи та витрати, утримання дирекції підприємства, що будується, проектні та вишукувальні роботи, а також незаплановані роботи та витрати.

5.1.1Вартість земельних робіт

Вартість земельних робіт розраховується за формулою

, (тис. грн.),                                                                   (5.8)

де:

 - сумарний об'єм земельних робіт по головним та станційним коліям (профільна кубатура), тис.м3;

-середня вартість розробки 1 м3 (профільної кубатури) земельних робіт, грн.

Профільний об'єм земельного полотна визначається складанням об'ємів окремих масивів насипів та виїмок:

   (тис. грн.),                                                            (5.9)

де:

 - по кілометровий об'єм насипу чи-виїмки (в тис.м3), що залежить від ширини земельного полотна та середньої робочої відмітки масиву;

 - довжина даного масиву насипу чи виїмки, км.

Ширина земельного полотна приймається в залежності від категорії лінії та характеру використованих ґрунтів згідно з вказівками ДБН (табл.9 ДБН). Середня робоча відмітка та довжина кожного масиву визначаються за поздовжнім профілем рис. 5.1

Рисунок. 5.1 - Схема для встановлення  середніх робочих відміток

                                                    (5.10)

Підрахунок профільного об'єму земельних робіт ведуть в табличній формі.(Табл. 5.1)


Таблиця 5.1 - Відомість підрахунку об'ємів земельних робіт по І-му варіанту