Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 2

При економічних вишукуваннях визначається обсяг та види перевезень, які будуть на проектованій лінії ( вони приведені в завданні на проектування):

-  топографічні, інженерно-геологічні, гідрографічні та інші природні умови району проектованої дороги, а також природоохоронні вимоги;

-  технічні параметри проектованої лінії.

Вибір найкращого подолання перешкод відноситься до технічного фактору. Для вирішення цієї задачі спочатку вибирають основні параметри залізниці – розрахунковий ухил, вид тяги, тип локомотива, корисну довжину приймально-відправочних колій на станціях, масу поїзду – потім виконується трасування.

При проектуванні траси проводиться польове чи камеральне трасування з метою находження найкращого положення лінії в плані і профілі, щоб були якнайменші будівельні витрати при спорудженні залізниці. Трасування за планом в горизонталях являє собою проектування плану лінії у напрямку, попередньо наміченому, з подальшою наколкою поздовжнього профілю та проектуванні його.

З початку з’єднуємо геодезичною лінією початковий та кінцевий пункти для виявлення можливих перешкод при трасуванні. Потім намічаємо фіксовані точки, які визначають положення траси при перетинанні контурних та висотних перешкод. Вибір фіксованих точок може вплинути на вибір опорних пунктів. Після цього з’єднуємо прямими лініями на карті сусідні фіксовані точки ті вписуємо в кути, утворені цими лініями, криві, радіусом не менш 2000 м, з використанням шаблонів кривих.

Таким чином в дипломному проекті було запроектовано два принципових варіанта і складені поздовжні профілі з подальшим техніко-економічним порівнянням їх.


1 Аналіз вихідних даних

У процесі розробки проекту нової залізничної лінії вирішується одна з найбільш важливих задач проектування лінії, це в обґрунтуванні розрахункової потужності, тобто такої потужності, яку повинна мати залізниця по її пропускній і провізної спроможності до моменту пуску її в постійну експлуатацію.

Така розрахункова потужність повинна забезпечувати розміри перевезень не тільки перших років експлуатації залізниці, але й деякого періоду її роботи, тому що в противному випадку треба буде майже відразу після здачі дороги в експлуатацію приступати до її посилення.

Для безперебійної і економічної експлуатації проектованої лінії в умовах перевезень, що безупинно ростуть, необхідно створювати на дорозі деякі резерви потужності. Необхідно враховувати майбутнє періодичне нарощування потужності дороги з таким розрахунком, щоб можливий  комплекс постійних споруд і технічне оснащення завжди були б декілька більші, чим необхідна по розмірам перевезень потужність дороги в той же момент часу. Тим самим на всіх етапах експлуатації лінії забезпечується достатня маневреність її роботи, а також сприятливі умови для одержання високих експлуатаційних показників.

1.1 Вхідні дані

- Планшет карти в горизонталях масштабу 1:50000 з заданими опорними пунктами (існуюча станція А, існуючий напрямок Б)

- Розрахункове вантажонапруження нетто у млн.т.км/км за рік.

- Розрахункові строки.

Табл. 1.1 – Вхідні дані проектування.

Напрямок руху та типи поїздів

Розрахункові роки експлуатації

2-й

5-й

10-й

15-й

Напрямок «Туди»

11.0

14.0

23.0

30.0

Напрямок «Назад»

9.1

10.3

20.0

26.4

Пасажирських

2

3

4

4

Збірних

1

1

2

2

Прискорених

-

-

1

1

- Дані рухомого скаладу

Табл. 1.2 – Дані рухомого складу.

Серія локомотва

Число секцій локомотива

Кількість вагонів

Коефіцієнт повноважності вагонів

Конструкція колії

4

вісн. ковз.

4

вісн. рол.

6

вісн.

8

вісн.

4

вісн.

6

вісн.

8

вісн.

2ТЕ116

2

-

100

-

-

0.94

-

-

ланкова