Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 3

- Засоби СЦБ: напівавтоболокування.

- Категорія ґрунту розрахункового басейну ІІІ-IV

- Розрахункова товщина снігового замету 15 см.

1.2 Опис району проектування

Траса проходить від ст. А до напрямку Б Південної залізниці на території Харківської області.

Харківська область розташована на північному сході України. На півночі й північному сході вона граничить із Белгородською областю Росії, на сході - з Луганською, на південно-сході - з Донецькою, на південно-заході - з Дніпропетровською, на заході й північно-заході - з Полтавською і Сумською областями України. Територія - 31,4 тисячі кв. км (5,2 % від території України). Довжина: з півночі на південь - 210 км, зі сходу на захід - 220 км.

Рельєф області являє собою хвилясту рівнину з легким нахилом у південно-західному (до басейну Дніпра) і в південно-східному (до басейну Дона) напрямках. У північно-східну частину області заходить Середньоруська підвишеність, у південну - відроги Донецького кряжа.

75 % водних ресурсів області доводиться на басейну Дона. Головна водна артерія - Сіверський Донець - є правим припливом Дона. Серед інших рік найбільшими є Оскол, Уди, Берека. Загальна довжина 867 водотоків становить 6.4 тисячі км, причому 156 рік мають довжину більше 10 км. Є в області озера, саме велике з яких - Лиман. Створено близько 50 водоймищ, самі великі з них: Краснооскольское, Печенізьке, Краснопавловское. На території області проходить канал Дніпр-Донбас.

1.3 Встановлення категорії дороги. Вибір норм проектування

Відповідно з заданою вантажонапруженою, керуючись ДБН В.2.3-19-2008 , табл. 1, визначаємо, що нова залізниця належить до ІІІ категорії.

Користуючись ДБН В.2.3-19-2008 призначаємо основні норми проектування плану і профілю залізниці, всі дані зносимо до таблиці:

Таблиця 1.3 - Норми проектування плану і профілю

ДБН

Найменування норми

Hopми

Примітка

рекоме ндуємі

допу стимі

1

2

3

4

5

п. 5.1

Керівний ухил у вантажному напрямку не повинен перевищувати:

15‰

-

Табл.3

Алгебраїчна різниця ухилів, що спрягаються, , не більше

5

10

Табл.5

Радіуси кривих у плані, м

4000-2000

1500

Табл.7

Довжина прямої вставки між кривими, що спрямовані в одному напрямку, м

150

75

Табл.7

Довжина прямої вставки між кривими, що спрямованими в різні напрямки, м

150

50

Табл.8

Мінімальна довжина станційних площадок роздільних пунктів, м, при корисній довжині приймально-відправних колій 1250 м при поздовжньому розташуванні приймально-відправних колій

1450

-

Довжина площадок роздільних пунктів повинна збільшуватись    на тангенс вертикальної кривої

Табл.9

Ширина основної площадки земляного полотна на прямих ділянках колії, м

7.6

-

5.5

Радіус кривих, м, що спрягають  елементи в вертикальній площині

15000

-

Якщо бісектриса вертикальної кривої ,то криву можна не передбачати.

5.5

Відстань  від вертикальних кривих до перехідних кривих в плані.

7,5

-

- радіус вертикальної кривої, м;

 - алгебраїчна різниця ухилів, що спрягаються,


2 Трасування ділянки нової залізничної лінії

2.1 Вибір напрямку залізниці

Вибір напрямку залізниці починають з прокладання геодезичної лінії між кінцем і початком траси.

Геодезичну пряму креслять на карті під лінійку без урахування кривизни землі при відстані між прямими менше 1000 км.

Основне призначення повітряної прямої:

-  оцінка рельєфу на геодезичному напрямку і смуги варіювання;

-   визначення попутних річкових долин і водорозділів.

Для кращого аналізу рельєфу проводять його оформлення:

-  постійні водотоки розфарбовують синім кольором, водорозділи -