Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 17

4.1 Визначення маси поїзду

Визначення маси поїзду по І-му варіанту.

Маса поїзду визначається при умовах руху поїзда з рівномірною розрахунково-мінімальною швидкістю на розрахунковому ухилі.

Маса брутто вагонів, т:

                                                                   (4.1);

де:

 - власна маса вагону, тара, т;

 - розрахункова маса вантажу у вагоні, т;

 - коефіцієнт використання повновантажності.

т

Навантаження на одну вісь вагону, т/вісь:

                                                                                            (4.2);

де:

m - число вісей у вагоні.

, т/вісь

Співвідношення вагонів по масі

                                                                            (4.3);

де:

 - співвідношення вагонів по кількості.

Оскільки в даному випадку усі вагони чотирьохвісні, α=1.

Питомий опір руху вантажних вагонів:

                                                                 (4.4);

 кг/т

Основний питомий опір руху вагонів, кгс/т:

                                                                                           (4.5);

 кгс/т

Питомий опір руху локомотива, кгс/т:

                                                                         (4.6);

 кгс/т

Рисунок 4.1. - Основний питомий средньозважений опір складу () і питомий опір тепловоза 2ТЕ116 при прямуванні з тягою () і на холостому ходу ()

Маса складу при умовах руху поїзду з рівномірною розрахунково-мінімальної швидкістю на розрахунковому ухилі, т:

                                                                               (4.7);

де:

 - розрахунковий ухил, =12‰

 т

Для подальших розрахунків приймаємо  т

Число вагонів в поїзді, шт.:

                                                                                               (4.8);

 шт.

Уточнюємо масу складу, т:

                                                                          (4.9);

 т

 т, що допустимо.

Маса вантажу у складі, т :

                                                           (4.10);

 т

Додатковий питомий опір руху при зрушенні поїзда з місця, кг/т:

                                                                                      (4.11);

 кг/т

Сумарний додатковий-опір при зрушенні поїзда з місця, кт/т:

                                                                         (4.12);

 кт/т

Довжина вагонного складу, м

                                                                                       (4.13);

 м

Визначення маси поїзду по ІІ-му варіанту.

Маса складу при умовах руху поїзду з рівномірною розрахунково-мінімальної швидкістю на розрахунковому ухилі, т:

де:

 - розрахунковий ухил, =14‰

 т

Для подальших розрахунків приймаємо  т.

Число вагонів в поїзді, шт.:

 шт.

Уточнюємо масу складу, т:

 т

 т, що допустимо.

Маса вантажу у складі, т :

 т

Додатковий питомий опір руху при зрушенні поїзда з місця, кг/т:

 кг/т

Сумарний додатковий-опір при зрушенні поїзда з місця, кт/т:

 кт/т

Довжина вагонного складу, м

 м

4.2 Визначення гальмової сили від дії гальмових копиль

Гальмування поїзда може здійснюватися за рахунок дії натискання гальмових копиль на бандаж колеса й діючих сил опору, а також гальмування може бути здійснене за рахунок тягових двигунів. Цей вид гальмування називається рекуперативним, тому що при цьому гальмуванні двигуни працюють як генератори. Гальмова сила визначається по формулі:

                                                                                     (4.14);

де:

 - розрахунковий гальмовий коефіцієнт складу, що визначається за формулою:

                                                                               (4.15);

де:

 - сума розрахункових натискань усіх гальмових  копиль  вагонів, т.

При визначенні величини значення розрахункових натискань гальмових копиль вагонів приймаються по ПТР.

т

Сума розрахункових сил натискання на осі всього составу:

                                                           (4.16);

де:

 - кількість чотирьохосних та шестиосних вагонів відповідно. В нашому випадку усі вагони складу чотириосні, тому для І-го варіанту траси суму розрахункових сил натискання на осі всього составу складає: