Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 34

- розрахунковий тиск на ланку, який приймається ;

 - нормальний тиск ґрунту насипу по п.2.6 ДБН В.2.3-19-2008;

 - нормативний вертикальний тиск від тимчасової загрузки по п.2.17 ДБН В.2.3-19-2008;

;                                                                                      (8.8)

- коефіцієнт, який приймається за умови спирання ланки на фундамент або ґрунтову подушку.


8.3 Розрахункова схема

Відповідно до поставленої задачі даний розрахунок призначений для перевірки залишкової міцності ланки водопропускної труби. Необхідність проведення дійсного розрахунку обумовлена наявністю ушкоджень (тріщини, корозія й ін.) окремої секції труби. При цьому, жорсткостні характеристики й інші приведені параметри розрахункової схеми були прийняті з урахуванням ушкоджень, що в кінцевому рахунку позначається на модулі пружності матеріалу і його розрахунковому опорі.

При побудові розрахункової схеми була використана типова конструкція серії 3.501-104 ланки залізобетонної водопропускної труби, що експлуатується на розглянутій в дипломі ділянці дороги (див. рис. 8.1).

Рисунок 8.1 Конструкція труби (перетин).

Відповідно до норм ДБН розрахунок виконувався на вплив постійних (тиск вищезазначених конструкцій) навантажень з коефіцієнтом перевантаження 1.2 і 0.9, а також тимчасових впливів (рухомий склад) з коефіцієнтом перевантаження 1.3. Розрахунок здійснювалася по першому граничному стані – на міцність.

Навантаження на трубу (див. рисунок 2) були визначені відповідно до технічних умов експлуатації залізничних мостів і труб СН 200-62 і представлені в даній роботі у виді сполучення (РСН), складеного з тимчасової (Q і LQ) і постійного навантаження (P і LP).

    

Рисунок 2 Навантаження на трубу.


9 Охорона праці

9.1 Складування і зберігання матеріалів і конструкцій на будівельних майданчиках

Складування матеріалів і конструкцій проводиться згідно з вимогами ГОСТ на вироби. Матеріали та конструкції на будівельному майданчику укладаються у такому порядку:

– металеві довгі елементи гратчастих ферм, балкових прогінних будов і прокатний метал (листова сталь, швелери, металевий шпунт, прутки арматурної сталі і та ін.) – в штабелі заввишки до 1,5 м, завширшки – в межах досяжності використовуваних кранів. Між рядами встановлюються дерев’яні чи залізобетонні підкладки завдовжки не менше ширини штабеля. Нижній ряд елементів укладається на під¬ладки чи колоди, обпиляні з обох боків;

– металеві балкові прогінні будови та інвентарні металеві пакети завдовжки до 16 м (за проектної кількості болтів у вузлах з’єднання елементів, а також верхніх і нижніх поздовжніх зв’язків між головними балками) – в штабелі заввишки до 2 м з підкладками і прокладками; ширина штабеля – в межах досяжності кранів;

– залізобетонні конструкції та їх елементи – на дерев’яні підкладки монтажними петлями і маркою в зовнішній бік штабеля; у разі укладання в декілька ярусів прокладки розташовуються по вертикалі одна над одною в одному рівні по довжині елементів. Для збереження конструкцій від пошкодження стропами та елементами інших конструкцій не допускається спирання залізобетонних блоків на фіксатори;

– залізобетонні бездіафрагмові балки прогінних будов, в тому числі попередньо-напружені – тільки в положенні “на ребро” в штабелі заввишки до 2 м (не більше 2 ярусів) з підкладками і прокладками, а балки таврового перетину з додатковими боковими підкосами чи спеціальними улаштуваннями, які забезпечують їх стійкість; складування в 2 яруси висотою штабеля більше 2 м проводиться за спеціальним проектом з розробкою додаткових заходів щодо безпечних умов праці;

– залізобетонні блоки членованих за довжиною прогінних будов – в положенні “на ребро” в один ряд з підкладками.